Brafon gaat brandveiligheid gebouwen Defensie toetsen in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf

 

Arnhem - Brafon Brandveiligheidsmanagement heeft van het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gekregen om de komende jaren ongeveer 250 gebouwen van Defensie in drie regio’s te toetsen op brandveiligheid. Naast het toetsen van het vastgoed zal er ook een eerste advies opgesteld worden over de aanpak van mogelijke gebreken. Deze opdracht, in opdracht van het Ministerie van Defensie, moet het vastgoed van het Ministerie brandveiliger maken. De komende jaren wordt het vastgoed intensief onderworpen aan 'quickscans' (vastgoedscans), waarna in een volgende fase van het traject eventuele herstelwerkzaamheden kunnen worden doorgevoerd.
 

Expertise van Brafon wordt komende 3 jaar aangesproken

Het Rijksvastgoedbedrijf geeft Brafon Brandveiligheidsmanagement deze grote opdracht vanwege de expertise die Brafon in huis heeft. Brafon bood een gedegen plan van aanpak in combinatie met een scherpe prijsstelling voor dit project aan. Zodoende heeft Brafon alle percelen waarin het heeft aangeboden op deze aanbesteding gegund gekregen. Het project, dat in het voorjaar van 2018 al start, kent een doorlooptijd van 3 jaar. 

In opdracht van het Ministerie van Defensie

De opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is uitgeschreven namens het Ministerie van Defensie. Het Ministerie wil haar gebouwenvoorraad brandveiliger maken met als uitgangspunt 'doelmatig' in het achterhoofd. Een verbouwing mag niet resulteren in een verslechtering van het algehele brandveiligheidniveau. 

Brafon rapporteert tussentijds

Eenmaal per jaar organiseert Brafon Brandveiligheidsmanagement een risicosessie, waarbij
Brafon afgevaardigden van het Ministerie van Defensie en andere belanghebbenden uitgenodigd. In dat overleg wordt o.a. de status van de reeds vastgestelde risico’s inclusief een update op de beheersmaatregelen besproken. 

De primaire doelstelling van het toetsen van het vastgoed is om inzicht te krijgen in welke mate de gebouwen in de portefeuille van Defensie brandveilig zijn. De volgende doelen en resultaten dienen eveneens behaald te worden:

  • Urgentiebepaling:
    Na het toetsen is duidelijk in hoeverre sprake is van acute gebreken en op welke termijn herstel noodzakelijk is.
  • Grondslag brandveiligheid:
    De toetsing is bedoeld om een goed inzicht te krijgen in het doelniveau brandveiligheid.
  • Inzicht in herstelopgave:
    De toetsing moet leiden tot inzicht in de herstelopgave. Dit betekent dat Brafon met de resultaten een passende projectaanpak kan opstellen.

Over Brafon

Het streven van Brafon is om voor iedere gebouweigenaar in Nederland HET beste brandveiligheidsmanagement- en adviesbureau te zijn. Omdat ieder gebouw uniek is in gebruik, organisatie, risico en indeling zijn standaardregels niet altijd leidend in de aanpak van Brafon. Ieder gebouw vraagt om maatwerk, waarbij een hoge kosteneffectiviteit wordt nagestreefd.

Veel organisaties willen hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid op een goede manier invullen, maar worstelen met de manier waarop dit gedaan moet worden en de kosten die dat met zich meebrengt. Ook zien we dat er door leveranciers slechte adviezen of slecht werk afgeleverd wordt waardoor bij nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud veel faalkosten ontstaan. Door een risicogerichte, integrale benadering van alle brandveiligheidsaspecten, samen met onze opdrachtgevers en geselecteerde partners willen wij de kennis in de markt verhogen en daardoor een veilige, werkbare en betaalbare situatie realiseren die altijd aan alle wettelijke eisen voldoet.

Brafon & Rijksvastgoedbedrijf

 

Relatie: Rijksvastgoedbedrijf

Start project: 2018

Realisatie project: Komende 3 jaar.

Doelgroep: Overheid

Contactpersoon Brafon: Pieter van Hoorn