Brandveiligheidsdiensten van Brafon Brandveiligheidsmanagement

Brandveiligheid is een complex onderwerp waarbij allerlei multidisciplinaire maatregelen, mensen, wetgeving en financiële middelen een rol spelen. Het is daarom voor veel organisaties lastig om brandveiligheid onder controle te krijgen. En dat ondanks de inzet van allerlei mensen binnen en buiten de organisatie.

Brafon wil u graag helpen om de brandveiligheid van uw organisatie te verhogen. Dit doet Brafon door middel van verschillende brandveiligheidsdiensten:

 

Verzorgen van brandveiligheidsmanagement

Brafon denkt actief met u mee hoe alles binnen uw organisatie kan worden geïntegreerd. Brandveiligheid is immers niet alleen een technische uitdaging, maar door onder andere de multidisciplinaire complexiteit van mensen, middelen en wetgeving, vooral een bedrijfskundige uitdaging.

Lees meer over Brandveiligheidsmanagement


Inzet van een brandveiligheidsmanager

Een belangrijk onderdeel in de managementaanpak van Brafon is het beschikbaar stellen van een brandveiligheidsmanager. De brandveiligheidsmanager is de spil in het gehele proces rondom brandveiligheid.

Lees meer over een Brandveiligheidsmanager


Beheren van onderhoudscontracten

Kosteneffectiviteit loopt als een rode draad door de dienstverlening van Brafon heen. De onderhoudscontracten voor uw brandveiligheidsmaatregelen kosten een hoop geld. Deze contracten kan Brafon volledig voor u beheren. 

Lees meer over het beheren van onderhoudscontracten


Uitvoeren van brandveiligheidsinspecties

Als onderdeel van het brandveiligheidsmanagement en/of het facilitaire beheer voert Brafon samen met het dochterbedrijf Obex bv brandveiligheidsinspecties uit. Een brandveiligheidsinspectie biedt u veel voordelen. 

Lees meer over Brandveiligheidsinspecties


Uitvoeren van een vastgoedscan

Deze scan is ontwikkeld voor organisaties met veel gebouwen die snel inzicht willen hebben in de status van de brandveiligheid van hun totale vastgoedportefeuille. De voordelen zijn groot.

Lees meer over een vastgoedscan


Opstellen van een beleidsplan Brandveiligheid

Met een beleidsplan brandveiligheid kunt u veel afspraken betreffende brandveiligheid borgen waardoor er duidelijkheid, kwaliteit en uniformiteit gecreëerd wordt

Lees meer over het opstellen van een beleidsplan

Brandveiligheidsdiensten van Brafon
 

  • Brafon Brandveiligheidsmanagement kan u ontzorgen op het complete gebied van brandveiligheid.
     
  • Het streven van Brafon is om voor iedere gebouweigenaar in Nederland het beste brandveiligheidsmanagementbureau in brandveiligheid te zijn.
     
  • Bij elke dienst van Brafon staat kwaliteit centraal in plaats van kwantiteit.
     
  • Brafon wil haar doelstellingen realiseren op een financieel dusdanige gezonde basis dat de continuïteit van het bedrijf nimmer in gevaar komt.