Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Laat een ontruimingsplan opstellen

Volgens de Arbowet bent u als organisatie verplicht om maatregelen te treffen om een zo veilig mogelijke werkomgeving voor uw medewerkers en overige aanwezigen te creëren. Uw BHV-organisatie is hier een belangrijke schakel in. De BHV-organisatie zorgt ervoor dat calamiteiten geordend en snel afgehandeld worden en de continuïteit van de organisatie door kan gaan. Hoe de BHV-organisatie geborgd is binnen de organisatie staat beschreven in het BHV-beleidsplan, de praktische invulling per pand staat beschreven in het ontruimingsplan. Het ontruimingsplan zorgt ervoor dat alle medewerkers binnen de organisatie weten hoe zij dienen te handelen bij calamiteiten. Dit gaat verder dan alleen de BHV-organisatie. In het ontruimingsplan is beschreven welke maatregelen zijn genomen om te zorgen dat calamiteiten tot een minimum beperkt blijven, hoe het pand ontruimd wordt, hoe de alarmering binnen het pand geregeld is en hoe de nazorg voor uw medewerkers georganiseerd is.

Waarom een ontruimingsplan opstellen?

Het doel van het ontruimingsplan is het creëren van de juiste omstandigheden om het pand te ontruimen en de continuïteit van de werkzaamheden snel te hervatten. Medewerkers krijgen de juiste handvaten en het veiligheidsbewustzijn wordt vergroot. Er worden schema's toegevoegd die ervoor zorgen dat de juiste maatregelen toegepast kunnen worden bij diverse incidenten. Hierbij heeft het beschermen van medewerkers en overige aanwezigen de hoogste prioriteit. Het beperken van een brand mag plaatsvinden in de situaties waarbij personen geen direct gevaar lopen. Daarnaast is het beschrijven van richtlijnen ten behoeve van alarmeren zowel in- als extern een belangrijk doel van het ontruimingsplan. O.b.v. dit ontruimingsplan zullen de verschillende scenario's voor de ontruimingsoefeningen worden opgesteld.   

Er wordt gekeken naar wet- en regelgeving maar het belangrijkste uitgangspunt zijn de risico's van het pand leidend. Van regelgericht naar risicobewust.


Hoe gaan wij te werk? 

 • Er worden veiligheidsplattegronden opgesteld
 • De beschikbare documenten (RI&E, BHV-beleidsplan, Veiligheidsplannen) worden doorgenomen
 • Er wordt een rondgang door het pand gehouden
 • Het conceptplan wordt opgesteld en dit wordt met u doorgenomen 
 • Het plan wordt vastgesteld en definitief gemaakt
   

Naar aanleiding van uw aangeleverde informatie, kan Brafon aan de slag met een maatwerk ontruimingsplan. 

Wat komt er in het ontruimingsplan te staan?

Naar aanleiding van de geleverde input van u wordt het ontruimingsplan opgesteld. Daarbij worden verschillende aspecten benoemd, zoals:

 • Een korte omschrijving van de Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen die genomen zijn
 • Hoe de alarmering in- en extern georganiseerd is
 • De beleidsregels en gedragsregels vanuit overige documenten
 • Hoe de BHV-organisatie van het pand georganiseerd is
 • De opleidingen, trainingen en oefeningen van de BHV-organisatie
 • De materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Hoe de nazorg geregeld is
 • De in- en externe communicatie
 • De registratie van calamiteiten

 

Informatie / Offerte aanvragen 

Wilt u meer informatie of wilt u een concrete offerte ontvangen met de mogelijkheden? Neem dan contact op met Twan Lenders. Hij kan u verder helpen met alle informatie over een ontruimingsplan.
Mail Twan.

 

Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

BHV-trainingen

Tesmo is gespecialiseerd op het gebied van organisatorische brandveiligheid. Denk aan het opleiden, trainen en oefenen van uw BHV-organisatie.‚Äč

Top