Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Een beleidsplan brandveiligheid

Een beleidsplan brandveiligheid is het fundament van uw brandveiligheid

Omdat uw organisatie (mogelijk) beschikt over meerdere panden, en er wellicht nog geen duidelijk beleid is uitgezet met betrekking tot de brandveiligheid, heeft dit gevolgen bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen en onderhouden van bestaande gebouwen. Met een Beleidsplan Brandveiligheid kunt u veel afspraken betreffende brandveiligheid borgen waardoor er duidelijkheid, kwaliteit en uniformiteit gecreëerd wordt met als hoofddoel:

De kwaliteit van Brandveiligheid significant te verhogen met een zeer hoge kosteneffectiviteit.
 

De voordelen van een Beleidsplan

Het opstellen van een beleidsplan brandveiligheid brengt veel voordelen met zich mee:

 • U bepaalt het beleid. Zo voorkomt u dat betrokken partijen zoals bijv. brandweer of installateurs hun eigen plan trekken. Verschillende voorzieningen op gelijksoortige gebouwen zijn verleden tijd.
 • U geeft zelf aanvullende wensen/eisen aan t.o.v. de wettelijk eisen. Bijvoorbeeld het stellen van aanvullende eisen aan het veilig vluchten uit een gebouw.
 • Het beleidsplan legt afspraken met gebruiker / huurder vast betreffende aanleg, gebruik en onderhoud m.b.t. de brandveiligheid.
 • U kunt vertrouwen op afspraken die zijn vastgelegd. U hoeft "het wiel niet opnieuw uit te vinden".
 • Afspraken bij verbouw / nieuwbouw worden duidelijk vastgelegd.
 • U legt eenheid en structuur aan en voorkomt een verschillende aanpak. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de brandveiligheid. 
   

Een beleidsplan brandveiligheid zorgt ervoor dat de kwaliteit van brandveiligheid binnen uw gebouw en of organisatie wordt verhoogd met een zeer hoge kosteneffectiviteit.

 

Om een goed beleidsplan op te stellen, werkt Brafon Brandveiligheidsmanagement een beleidsplan nauwkeurig in verschillende stappen uit. 
 

Werkwijze voor het opstellen van een beleidsplan

 • Interview met de organisatie en pilotonderzoek in één van uw gebouwen 
 • U ontvangt een concept van de bevindingen en het wordt persoonlijk besproken. 
 • Brafon geeft in het concept advies m.b.t. verschillende brandveiligheidsthema’s.
  Aan de hand van het gesprek wordt een versie voor directie en management opgesteld.
 • N.a.v. een interview met de directie wordt het beleidsplan doorgesproken. Hier wordt de opdracht aan de organisatie doorgesproken, de verwachtingen wederzijds vastgelegd en het budget bepaald.
 • Deze aanpassingen worden verwerkt in het definitieve Beleidsplan. 
  Na goedkeuring zal deze aan de organisatie worden gepresenteerd.
 • Vervolgens kan het beleidsplan door de organisatie nog verder worden aangepast, zodat het naadloos aansluit op de opzet van de overige Beleidsplannen binnen uw organisatie.
   

 

Wat wordt er in het Beleidsplan Brandveiligheid uitgewerkt?

In het beleidsplan brandveiligheid worden veel onderwerpen uitgewerkt. Zoals:

 • Doel en toelichting Beleidsplan / masterplan    
  • Informatie over het Beleidsplan / masterplan     
  • Inhoud Beleidsplan / masterplan
  • Documentbeheer
 • Wet- & regelgeving 
  • Context    
  • Wet en regelgeving van toepassing op de bouwwerken  
  • Toegepaste literatuur en methodieken     
 • Omschrijving bouwkundige voorzieningen  o.a.  
  • (Sub)Brandcompartimenten
  • Route voor het vluchten (vluchtroute, beschermde route, beschermde vluchtroute, extra beschermde vluchtroute en veiligheidsvluchtroute) 
  • Schachten
  •  Branddoorslag en brandoverslag
  • Verbouw en nieuwbouw  
 • Installatietechnische voorzieningen , o.a.
  • Brandmeldinstallatie   
  • Ontruimingsalarminstallatie
  • Noodverlichting 
  • Liften 

 

  Organisatorisch beleid, o.a.
  • Vergunningen   
  • Overige brandveiligheidsdocumenten
  • Certificaten en onderhoudsdocumenten
  • Vluchtroutes  
  • Tijdelijke voorzieningen en werkzaamheden
 • Documentatie beheer
  • Logboek Brandveilig Gebruik
 • Kwaliteitsborging
 • Afspraken met huurders/verhuurders
   

 

Informatie / Offerte aanvragen

Wilt u meer informatie of wilt u een concrete offerte ontvangen met de mogelijkheden? Neem dan contact op met Iwan van Oijen. Hij kan u verder helpen met alle informatie over een beleidsplan. 
Mail Iwan

Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top