Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Opstellen plan van aanpak per locatie

Opstellen plan van aanpak per locatie

Wanneer uw ontwerp is vergund en voldoet aan alle eisen, dan kan worden volstaan met het herstellen van gebreken in een gebouw. Maar indien een bouwkundig, vergund brandveiligheidsontwerp niet voldoet aan de vigerende eisen,  of als een brandveiligheidsontwerp niet optimaal, (kosten)efficiënt of voldoende veilig is, moet een brandveiligheidsconcept worden opgesteld. 
 

Wat is een brandveiligheidsconcept?

Een brandveiligheidsconcept betreft een adviesrapport, waarbij de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid zo optimaal mogelijk worden bepaald. Hierbij wordt het geoptimaliseerde brandveiligheidsontwerp bepaald op basis van de relevante afdelingen, voortkomende uit het Bouwbesluit 2012 en de voorschriften, opgenomen in het beleidsplan brandveiligheid (die ook verwijst naar een RI&E). Implementatie van deze eisen wordt op een eenduidige, transparante wijze beschreven en toegelicht. 

Mocht een beleidsplan brandveiligheid niet aanwezig zijn, dan dient samen met de opdrachtgever te worden bepaald welke aanvullende en bovenwettelijke maatregelen / voorzieningen moeten worden genomen. Hierbij is de RI&E leidend. Onderkende risico’s kunnen immers bouwkundig, installatietechnisch of organisatorisch worden weggenomen. 
 

Aanvraag omgevingsvergunning 

In het brandveiligheidsconcept worden tekeningen toegevoegd, waarop de horizontale en verticale brandscheidingen moeten worden aangegeven. Wanneer een aanpassing plaatsvindt aangaande de brandcompartimentering, is de beoogde aanpassing omgevingsvergunningsplichtig (in het kader van de activiteit Bouwen). 

 

Zodra u omgevingsvergunningsplichtig bent, moet u een Omgevingsvergunningsaanvraag indienen, waarbij correcte tekeningen worden aangeleverd. Het brandveiligheidsconcept dient onderliggend aan de aanvraag Omgevingsvergunning activiteit Bouwen te worden ingediend, mits de in te dienen tekeningen op dit adviesdocument zijn afgestemd. Na verlening van de vergunning is dit brandveiligheidsconcept onderdeel van de Omgevingsvergunning. Voor iedereen is te herleiden wat de basis is geweest voor het (nieuwe/aangepaste) brandveiligheidsontwerp, nu en jaren later. 


 

Informatie / Offerte aanvragen

Wilt u meer informatie of wilt u een concrete offerte ontvangen met de mogelijkheden voor een brandveiligheidsonderzoek? Neem voor meer informatie contact op met Iwan van Oijen. 
Mail Iwan

Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Implementatie en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. 

Zo kunnen wij samen
met u complete BHV-plannen opstellen, implementeren, uw medewerkers trainen en u begeleiden met uw BHV

Top