Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Opstellen van een brandveiligheidsconcept per locatie

Er moet een brandveiligheidsconcept worden opgesteld als een bouwkundig, vergund brandveiligheidsontwerp niet voldoet aan de vigerende eisen of als het ontwerp niet optimaal, (kosten)efficiënt of voldoende veilig is. Dit is niet verplicht als uw ontwerp is vergund en aan alle eisen voldoet. In dat geval kan worden volstaan met het herstellen van de gebreken. 
 

Wat is een brandveiligheidsconcept?

Een brandveiligheidsconcept betreft een adviesrapport, waarbij de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid zo optimaal mogelijk worden bepaald. Hierbij wordt het geoptimaliseerde brandveiligheidsontwerp bepaald op basis van de relevante afdelingen, voortkomende uit het Bouwbesluit 2012 en de voorschriften, opgenomen in het beleidsplan brandveiligheid (die ook verwijst naar een RI&E). Implementatie van deze eisen wordt op een eenduidige, transparante wijze beschreven en toegelicht. Mocht een beleidsplan brandveiligheid niet aanwezig zijn, dan dient samen met de opdrachtgever te worden bepaald welke aanvullende en bovenwettelijke maatregelen of voorzieningen moeten worden genomen. Hierbij is de RI&E leidend. Onderkende risico’s kunnen immers bouwkundig, installatietechnisch of organisatorisch worden weggenomen. 
 

Aanvraag omgevingsvergunning 

In het brandveiligheidsconcept worden tekeningen toegevoegd, waarop de horizontale en verticale brandscheidingen moeten worden aangegeven. Wanneer een aanpassing plaatsvindt aangaande de brandcompartimentering, is de beoogde aanpassing omgevingsvergunningsplichtig (in het kader van de activiteit Bouwen). Zodra u omgevingsvergunningsplichtig bent, moet u een Omgevingsvergunningsaanvraag indienen, waarbij correcte tekeningen worden aangeleverd. Het brandveiligheidsconcept dient onderliggend aan de aanvraag Omgevingsvergunning activiteit Bouwen te worden ingediend, mits de in te dienen tekeningen op dit adviesdocument zijn afgestemd. Na verlening van de vergunning is dit brandveiligheidsconcept onderdeel van de Omgevingsvergunning. Zo is voor iedereen te herleiden wat de basis is geweest voor het (nieuwe/aangepaste) brandveiligheidsontwerp, nu en jaren later. 

 

 

Vraag een offerte op maat aan

Als specialist in brandpreventie informeert Brafon Brandveiligheidsmanagement u graag over het opstellen van een brandveiligheidsconcept. Wilt u een offerte voor onze diensten op het gebied van brandveiligheidsmanagement? Neem dan contact op met Iwan van Oijen via een e-mail naar iwan.vanoijen@brafon.nl
Mail Iwan

Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top