Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Projectbegeleiding herstelfase

Om te komen tot een bouwwerk, dat fysiek voldoet aan de vereisten, zullen regelmatig herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan het betreffende gebouw. Om dit te bewerkstellingen zijn meerdere opties mogelijk aangaande de selectie en uitvraag. Ten eerste moet tezamen met de opdrachtgever worden bepaald welke vorm van aanbesteding wordt gekozen.

In de basis hanteert Brafon Brandveiligheidsmanagement twee vormen:

  • Enkelvoudig, bij een enkelvoudige aanbesteding wordt direct de voorgenomen partij uitgenodigd om een aanbieding te maken.
  • Onderhandse aanbesteding, bij een onderhandse aanbesteding worden een beperkt aantal, vooraf geselecteerde partijen, uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Tezamen met de opdrachtgever dient deze selectie te worden gemaakt.

     

Bepaal selectiecriteria

Ook is het van belang om voorafgaand aan de uitvraag de selectiecriteria te bepalen. Deze selectiecriteria zijn de criteria op basis waarvan een geschikte aannemer wordt geselecteerd. Door gebruik te maken van de juiste selectie criteria kunnen verschillende partijen vergeleken worden en komt de beste boven drijven.

  • Uitsluitingscriteria (aannemers die bijv. in staat van faillissement of surséance van betaling verkeren en/of ernstige beroepsfouten hebben gemaakt, worden uitgesloten van deelname)
  • Criteria ten aanzien van beroepsbekwaamheid (Bijvoorbeeld aannemers die zijn gecertificeerd), 
  • Financieel-economische criteria, (omzet, liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit)
  • Technische criteria (ervaringen van de aannemer met soortgelijke projecten)
  • Omvang (de uitvraag mag niet een te groot deel van de omzet gaan uitmaken van de aannemer)

Aan de hand van het prioriteitenonderzoek en het beleidsplan kan er een meerjarenplan en een raming worden bepaald. Daarbij kan er tevens een definitieve keuze worden voor de opzet van het brandveiligheidsonderzoek, afhankelijk van de gebruiksfunctie (dus risico) en omvang van het gebouw. Op basis van verrekenprijzen (gebaseerd op ervaringen bij woningcorporaties) kan Brafon dan een indicatie geven van de verwachte kosten.
 

Stem planning en beleid af met de eisende partijen

Brafon Brandveiligheidsmanagement adviseert om alles af te stemmen met de brandweer, wanneer het meerjarenplan is opgesteld. Een brandweer handhaaft niet op basis van een prioritietenlijst maar doet dit op basis van steekproeven. Het kan dus zomaar betekenen dat u wordt aangeschreven door de brandweer voor een complex dat bij u erg laag staat op de prioriteitenlijst, maar volgens de brandweer per direct aangepakt moet worden.

Door alles vooraf af te stemmen met de brandweer creëert u een hoop rust binnen uw organisatie en bent u tevens zeer kosteneffectief.

 

Informatie / Offerte aanvragen

Wilt u meer informatie of wilt u een concrete offerte ontvangen met de mogelijkheden voor het herstelproject? Neem voor meer informatie contact op met Iwan van Oijen. 
Mail Iwan

Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top