Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Opstellen gelijkwaardigheidsrapportage

Brafon kan u helpen met het opstellen van een gelijkwaardigheidsrapportage

​Vanuit het Bouwbesluit worden prestatie-eisen aangaande brandcompartimentering beschreven. Het voldoen aan het Bouwbesluit 2012 is een publiekrechtelijk vereiste vanuit de Woningwet. Echter, volgens het Bouwbesluit 2012 is het mogelijk om op basis van gelijkwaardigheid van de prestatie-eisen af te wijken. Daarbij dient te worden aangetoond dat de voorgestelde gelijkwaardigheidsoplossing eenzelfde veiligheid biedt als dat is beoogd met de prestatie-eisen waarvan wordt afgeweken.

Het doorvoeren van gelijkwaardige oplossingen aan een gebouw mogen echter niet zomaar. Deze dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders (het bevoegd gezag). Nadat het college een akkoord geeft op de gelijkwaardige oplossingen, dient de rapportage hiervan te worden opgenomen in de beschikking omgevingsvergunning activiteit bouwen.
 

Stappenplan bij het opstellen

Brafon Brandveiligheidsmanagement kan u helpen met het maken van een gelijkwaardigheidsrapportage. Daarbij gaan wij als volgt te werk:

  • Overleg met de brandweer. Het doel is om een oplossingsrichting met elkaar overeen te komen. Dit wordt in het rapport uitgewerkt en ter accordering aan het bevoegd gezag voorgelegd. 
  • Bepaling van de permanente en variabele vuurbelasting. Er wordt een inschatting gemaakt van de aanwezige variabele en maatgevende vuurbelasting. 
  • Opstellen rapportage. Alle punten worden verwerkt in een rapportage. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt dat het gebouw voldoet aan de functionele eisen, zoals deze zijn gesteld in het vigerende Bouwbesluit, ondanks de afwijkingen van de prestatie-eisen.
     

Informatie / Offerte aanvragen

Wilt u meer informatie of wilt u een concrete offerte ontvangen met de mogelijkheden voor het opstellen van een gelijkwaardigheidsoplossing? Neem dan contact op met Iwan van Oijen.
Mail Iwan

Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

Top