Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Update over maatregelen rondom Corona

Corona maatregelen

Naar aanleiding van de coronacrisis staan in deze notitie randvoorwaarden beschreven op welke wijze de BOT-bedrijven (Brafon, Obex en Tesmo) werkzaamheden kunnen continueren danwel uit kunnen breiden. Hier ligt een scenario aan ten grondslag waarbij de eerder door het kabinet genomen maatregelen langzaam worden afgeschaald. Voor het gemak noemen we dit “de 1,5 meter economie”. Dit scenario is gebaseerd op de persconferenties van het kabinet en up-to-date sinds de persconferentie van dinsdag 14 september 2021.

Deze notitie zal ten tijde van nieuwe persconferenties blijvend geactualiseerd worden.  Op basis van de actuele stand van zaken hebben we het scenario “de 1,5 meter economie” in deze notitie verder uitgewerkt. Hierbij wordt het werken extern bij onze opdrachtgevers verder beschreven en kunt u lezen hoe Tesmo, Obex en Brafon met de maatregelen zullen omgaan. Voor meer informatie kunt u te allen tijde direct contact met ons opnemen via onze algemene telefoonnummers of e-mail adressen.

 

Basismaatregelen 1,5 meter economie:

De basisregels conform de richtlijnen van het RIVM gedurende de 1,5 meter economie zijn:

 • Minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden;
 • Geen handen schudden of ander fysiek contact;
 • Geen contact met mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid;
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten zoals verkouden, keelpijn of koorts;
 • Was regelmatig je handen;
 • Nies in je elleboog;
   

Maatregelen Brafon en Obex

Brafon Brandveiligheidsmanagement

Advieswerk bij onze opdrachtgevers

Veel werkzaamheden kunnen we op afstand uitvoeren maar toch zullen we op bepaalde momenten bij onze opdrachtgevers op locatie moeten om ons werk uit te kunnen voeren. Deze werkzaamheden zijn o.a.:

 • Inspectie op locatie t.b.v. van een brandveiligheidsonderzoek;
 • Opname op locatie t.b.v. opstellen PvE BMI/OAI bestaand complex;
 • Controlewerkzaamheden uitvoering herstel brandveiligheid;
 • Etc.


Uiteraard dienen de basismaatregelen in acht te worden genomen en aanvullend nemen wij de hierna beschreven maatregelen:

 • Brafon zorgt voor een desinfecterend middel zodat bij het ontbreken van een wasgelegenheid op locatie handen regelmatig gereinigd kunnen worden;
 • Daarnaast zorgt Brafon voor de aanwezigheid van desinfecterende schoonmaakdoekjes o.i.d. om benodigdheden voor het werk zoals gebruik Ipad, telefoon e.d. gereinigd kunnen worden;
 • Er kan niet gegarandeerd worden dat voorwerpen op locatie zoals deurklinken, meubilair etc. regelmatig door de opdrachtgever gereinigd worden. Wij willen de uiterste inspanning verrichten geen besmetting over te dragen. Daarom dragen onze medewerkers op locatie wegwerphandschoenen  die na ieder bezoek weggegooid worden;
 • De werkzaamheden dienen in principe niet in de bewoonde appartementen/woningen uitgevoerd te worden. Hierdoor zal veelal het onderzoek wat beperkter zijn en dit dient besproken te worden met de opdrachtgever. Nagegaan moet worden of de werkzaamheden in een leegstaand appartement/woning uitgevoerd kunnen worden;
 • Werkonderbrekingen zoals pauzes etc. houden wij niet in een gezamenlijk ruimte van het complex maar in de auto of vergelijkbare locatie;
 • De Brafon maatregelen mogen niet onderschreden worden en eventueel aanvullende maatregelen van de opdrachtgever dienen opgevolgd te worden;
   

N.B. Voor het bezoeken van zorgcomplexen zoals verpleeghuizen, wonen met zorg  etc. dient nauw overleg gevoerd te worden met de opdrachtgever of en waar de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Hierbij dienen de specifieke werkzaamheden toegelicht te worden en gezamenlijk bepaald te worden of het verantwoord is de werkzaamheden uit te voeren.  
 

Obex Opleidingen

Het verzorgen van cursussen door Obex opleidingen:
Vanaf 25 september 2021 wordt op onze opleidingslocatie ook met de CoronaCheck gewerkt. U kunt dus alleen naar de opleidingslocatie toe als u kunt aantonen dat u negatief getest bent of dat u gevaccineerd bent tegen het coronavirus. U kunt op drie manieren aantonen dat u aan deze voorwaarde voldoet: middels de CoronaCheckApp op uw telefoon, middels een bewijs van vaccinatie op papier van de GGD en/of middels een bewijs van testen voor toegang minder dan 24 uur oud. Indien u een bewijs op papier meeneemt, vraagt de opleidingslocatie ook een identiteitsbewijs ter controle.

 • Wel vragen wij u om bij ziekte (verkoudheid, koorts, benauwdheid) niet naar de opleiding toe te komen, neem dan telefonisch contact met ons op;
 • Wij schudden geen handen tijdens de lesdagen;
 • Bij binnenkomst vragen wij u om uw handen te desinfecteren;
 • Bij in company opleidingen vragen wij om bovenstaande richtlijnen te hanteren
 • Bij opleidingen welke wij verzorgen op onze opleidingslocaties bij Fletcher houden wij ons aan het protocol van Fletcher. Deze is bij ons op te vragen.

Maatregelen Tesmo

Uitvoeren van beheerderstaken BMI/OAI:
 

Deze werkzaamheden kunnen niet op afstand uitgevoerd. 
Uiteraard dienen de basismaatregelen in acht te worden genomen en aanvullend de hierna beschreven maatregelen:
 

 • Tesmo voorziet in een desinfecterend middel zodat bij het ontbreken van een wasgelegenheid handen regelmatig gereinigd kunnen worden;
 • Daarnaast zorgt Tesmo voor de aanwezigheid van desinfecterende schoonmaakdoekjes o.i.d. om benodigdheden voor het werk zoals gebruik Ipad, telefoon e.d. gereinigd kunnen worden;
 • Er kan niet gegarandeerd worden dat voorwerpen op locatie zoals deurklinken, meubilair etc. regelmatig door de opdrachtgever gereinigd worden. Wij willen de uiterste inspanning verrichten geen besmetting over te dragen. Daarom dragen onze medewerkers op locatie wegwerphandschoenen die na ieder bezoek weggegooid worden;
 • Om een beperkte aanwezigheid te waarborgen dienen in principe enkel de maandelijks beheerderstaken uitgevoerd te worden;
 • In overleg met de opdrachtgever kan bepaald worden of de 4 en 8  maandelijkse beheerderstaken uitgevoerd kunnen worden;
 • Werkonderbrekingen zoals pauzes etc. worden niet in een gezamenlijk ruimte van het complex gehouden maar in de auto of vergelijkbare locatie;
   

De Tesmo maatregelen mogen niet onderschreden worden en eventueel aanvullende maatregelen van de opdrachtgever dienen opgevolgd te worden;


N.B. Voor het bezoeken van zorgcomplexen zoals verpleeghuizen, wonen met zorg etc. dient nauw overleg gevoerd te worden met de opdrachtgever of en waar werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Hierbij dienen de specifieke werkzaamheden toegelicht te worden en gezamenlijk bepaald te worden of het verantwoord is de werkzaamheden uit te voeren. 

Het verzorgen van ontruimingsoefeningen en BHV-trainingen door Tesmo:

De doelstelling van dit protocol is om veilig te kunnen starten met het praktijkonderwijs van BHV-, EHBO- en reanimatiecursussen binnen de RIVM-richtlijnen. Het RIVM en de Rijksoverheid geven aan dat samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties doorgang kunnen vinden. Door trainingen in aangepaste vorm aan te bieden, kunnen bedrijven en organisaties een veilige werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand houden.

Verschillende vormen van e-learning worden momenteel al veel ingezet, en kunnen onderdeel uitmaken van een opleiding. E-learning kan het oefenen en het toetsen van praktische vaardigheden met de daarbij behorende leermiddelen echter niet vervangen.
 

 • Scenario 1: Er is een passende ruimte beschikbaar op locatie;
  Een BHV-opleiding of training kan op locatie door gaan als de opdrachtgever een passende ruimte ter beschikking heeft van minimaal 7m² per cursist én trainer en voorziet in de maatregelen welke gesteld zijn volgens het RIVM en de voorwaarden gesteld door Tesmo.   

 • Scenario 2: Er is geen passende ruimte beschikbaar op locatie. 
  Wanneer een opdrachtgever niet aan de gestelde voorwaarden kan voldoen zijn de volgende scenario’s mogelijk: 
  Scenario 2.1: Tesmo verzorgt de training tegen meerprijs inclusief koffie en lunch arrangement op eigen locatie in Arnhem. 
  Scenario 2.2: Het aantal cursisten wordt teruggebracht naar de hoeveelheid wat is toegestaan op locatie van de opdrachtgever.  

Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top