Laat nu een Programma van Eisen of Plan van Aanpak 
met flinke korting opstellen!

 

De NEN 2535 eist dat er een Programma van Eisen (PvE) wordt opgesteld voor iedere brandmeldinstallatie. Het PvE beschrijft de uitgangspunten van de brandmeldinstallatie. Fouten in het PvE kunnen grote gevolgen hebben voor de brandveiligheid en kunnen daarnaast tot allerlei extra kosten leiden tijdens en na de aanleg van de (brandveiligheids)installaties. Beschikt u over een correct PvE, of is deze wellicht sterk verouderd? Brafon is zich bewust van de verantwoordelijkheid die u heeft en helpt u graag met een goed PvE! Daarnaast is Brafon volledig onafhankelijk en wij zetten ons volledig voor uw belangen. En nu kan dat tegen een fikse korting! 


Opstellen Programma van Eisen

Het PvE is de onderlegger voor het ontwerp, de aanleg, het certificeren en het beheer en onderhoud van een brandmeldinstallatie. Het is van groot belang dat in het PvE de uitgangspunten eenduidig en uniform zijn uitgewerkt. Alle betrokken partijen zoals de eigenaar, gebruiker, brandweer, installateur, leverancier en het inspectiebureau hebben belang bij duidelijke en helder geformuleerde eisen en uitgangspunten. Brafon kan u helpen bij het opstellen van een juist en compleet Programma van Eisen.


Opstellen Plan van Aanpak BMI/OAI buiten gebruik

In de onderhoudsnorm voor de BMI/OAI, NEN 2654-1 2018 Bijlage F wordt aangegeven dat er een "PvA buiten gebruik" op locatie aanwezig moet zijn. In dit document staat beschreven hoe de organisatie moet handelen wanneer de BMI niet functioneert. Met andere woorden; welke organisatorische maatregelen moet u nemen als bedrijf wanneer de BMI / OAI uitgeschakeld is tijdens bijvoorbeeld het onderhoud.

Een PvA kan worden opgesteld voor meerdere scenario’s. In overleg met de u zal worden bepaald hoeveel scenario’s worden beschreven. 

 

Profiteer van ruim 20% korting!

 

  • Deze kortingsactie geldt alleen voor het opstellen / aanpassen van een PvE of PvA .
     
  • De looptijd van de actie is van woensdag 3 juli tot en met zaterdag 31 augustus 2019.
     
  • De actie geldt alleen voor opdrachten die in de maanden juli en augustus 2019 worden uitgevoerd.