Niets doen is géén optie!

 

Brafon Brandveiligheidsmanagement ziet het als haar maatschappelijke taak om Nederland écht brandveiliger te maken. Niet alleen door advisering, maar ook door daadwerkelijk projecten op te pakken en uit te voeren. Daarbij richten wij ons vooral op situaties waar de menselijke risico’s groot zijn, maar waar de huidige wet- en regelgeving sterk te kort schiet, zoals bijvoorbeeld de grote groep (kwetsbare) mensen die thuis wonen en niet in staat zijn om adequaat te reageren op een brand. Deze groep wordt steeds groter als gevolg van het scheiden van zorg en wonen. Daarom komt Brafon met een speciale aanpak. Speciaal voor deze doelgroep, maar ook voor woningcorporaties en VVE's. 

Direct reactie bij een noodsituatie!

We noemen deze aanpak ‘RWCA’: Risico’s Woongebouwen Concreet Aanpakken. Ons doel is om de veiligheid van (kwetsbare) bewoners in woongebouwen concreet, pro-actief en met kant- en klare oplossingen te verhogen. Daarbij maken we natuurlijk gebruik van onze eigen kennis en ervaring en werken wij met partners die van hoge toegevoegde waarde zijn. Eén van de partners is Nest met hun zeer intelligente rook- en koolmonoxidemelder. Deze moderne rookmelder kent een ruime levensduur en waarschuwt u bij een gevaarlijke situatie direct! Hij zendt een bericht naar de mobiele telefoon van u, van uw buren, familie en/of vrienden. Veel mensen in uw directe omgeving zijn dus direct gewaarschuwd! Er komt hier geen dure meldkamer als tussenpersoon, maar er kan direct gereageerd worden!

Concrete kant- en klare oplossing voor woongebouwen met kwetsbare mensen

Er zijn allerlei interessante producten op de markt en/of in ontwikkeling zoals woningsprinklers en intelligente rookmelders. In de opzet van Brafon is gekozen voor de intelligente Nest rook- en koolmoxidemelder. Rookmelders kunnen levens redden en zijn relatief goedkoop in aankoop en aanleg, Maar dan moet je natuurlijk wel in staat zijn om te kunnen reageren op een brandmelding. Vooral bij minder zelfredzame mensen is dit een groot probleem. De oplossing ligt dus in een snelle alarmopvolging door anderen. En daar ligt de toegevoegde waarde van Brafon in combinatie met het toepassen van intelligente Nest rook- en koolmonoxidemelder.
 

Brafon ontzorgt woning-corporaties en VVE’s.

De deskundigheid en projectervaring van Brafon in combinatie met de innovatieve techniek van de Nest rook- en koolmonoxidemelder is de oplossing voor uw vastgoed en uw bewoners. Voor mensen die minder zelfredzaam zijn is een snelle alarmopvolging immers van groot belang. Voor Brafon is die visie de rode draad in de aanpak:

 • Brafon stelt een plan van aanpak op, om een woongebouw te voorzien van Nest rookmelders inclusief alarmopvolging
 • Brafon zorgt ervoor dat de 230 V melders op de juiste positie worden aangebracht, minimaal conform de wettelijke eisen zoals NEN 2555 en natuurlijk ook rekeninghoudend met de risico’s.
 • Brafon biedt ondersteuning bij het koppelen van melders aan alarmopvolgers.

 

 

Brafon + Nest rookmelder redt levens

De oplossing om mensenlevens te redden ligt in een snelle detectie en opvolging. Het grote voordeel van Nest rookmelders is dat ze eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan verschillende ontvangers (smartphones). In en buiten het woongebouw kunnen dus meerdere mensen worden gewaarschuwd, onder andere naar een eventuele zusterpost. Daarnaast beschikt de Nest rookmelder over (unieke) kwalitatieve veiligheidseigenschappen zoals:

 • Meet rook en het giftige koolmonoxide
 • De Split-spectrumsensor detecteert zowel snel als langzaam brandend vuur.
 • Is niet gevoelig voor stoom
 • Zegt in het Nederlands waar de brand is gedetecteerd.
 • Geeft de meldingen door aan een Smartphone of tablet (WiFi)
 • Is voorzien van handige noodverlichting
 • De duurzame sensoren van de Nest Protect hebben een levensduur van minimaal 10 jaar
 • De Nest Protect stuurt een bericht wanneer er een probleem is of de batterijen bijna leeg zijn.
 • Eenvoudig kan een vals alarm af met een mobiel worden gereset.

De toekomst

We volgen alle ontwikkeling nauwgezet op het vlak van innovatieve brandveiligheidsproducten en diensten die bijdragen aan het verminderen van risico’s voor de kwetsbare doelgroep in woongebouwen. In de loop van de tijd kan ons oplossingspakket dus worden uitgebreid met nieuwe producten en diensten.

Referentieproject

Het Nest-concept is inmiddels al uitgerold en gerealiseerd bij verschillende referenties, waaronder bij zorginstelling Humanitas DMH. Op onze referentiepagina kunt u hierover meer lezen.