Brafon nieuwsberichten

Aantal dodelijke brandslachtoffers daalt; toch moet er wat gebeuren

In de afgelopen tien jaar kwamen er in Nederland 311 mensen om het leven bij 287 woningbranden. Daarmee is het aantal fatale woningbranden in de afgelopen tien jaar licht gedaald. Steeds vaker zijn de slachtoffers oudere mensen of mensen die beperkt of niet zelfredzaam zijn. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 10 jaar fatale woningbranden onderzocht.

Belangrijke oorzaak van brand

Als grootste brandoorzaak wordt roken genoemd. Ook de invoering van de zelfdovende sigaret in 2011 heeft niet voor een daling in het aantal brandslachtoffers door roken gezorgd.

Een rookmelder is niet voldoende

Voor mensen die beperkt of niet-zelfredzaam zijn, is het plaatsen van een rookmelder niet genoeg. Uiteraard draagt een gesproken melder met alarmfunctie, zoals de samenwerking van Brafon met Nest, al bij aan een snelle opvolging bij brand. Toch pleit Brandweer Nederland ook voor aanscherping van materialen. Door middel van het programma Brandveilig leven heeft de brandweer zich de afgelopen jaren gericht op het voorkomen van brand en het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn. De brandweer geeft voorlichting op scholen, legt bezoeken aan huis af en voert campagnes met partners zoals de Nederlandse Brandwonden Stichting. De meerwaarde van al deze initiatieven is zichtbaar: het aantal fatale woningbranden is in de afgelopen tien jaar licht gedaald.

Lector brandpreventie bij de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Rene Hagen, roept desondanks in een column op voor een aanscherping van de wetgeving. "Wij pleiten al langer voor het gebruik van minder brandbaar kunststofschuim in meubilair en matrassen. Tenslotte blijft het advies om binnendeuren te sluiten voor het slapen gaan onverminderd van kracht. Gesloten deuren zorgen ervoor dat de verspreiding van giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – wordt beperkt. Bewoners hebben hierdoor meer kans en tijd om veilig te vluchten."

Wetgeving is niet goed genoeg

Hagen signaleert drie punten waarop de wetgeving tekortschiet:

  • Vergrijzing; In tegenstelling tot verzorgingstehuizen gelden voor seniorencomplexen namelijk geen aanvullende brandveiligheidseisen.
  • Brandbaarheid van meubilair; het is nu niet mogelijk om in Nederland brandveilige meubels te kopen
  • Roken; de testmethodes van de zelfdovende sigaret moeten worden aangescherpt

Alle cijfers in beeld

Op de website van het IFV is het rapport 10 jaar fatale woningbranden onderzocht te downloaden. Ook is daar een infographic beschikbaar met daarin de belangrijkste cijfers.

Uitgelicht / meest gelezen

Brandweer start campagne bewustwording koolmonoxide

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Koolmonoxide is een echte sluipmoordenaar. Daarom lanceert Brandweer Nederland de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’, om het gevaar van koolmonoxide nogmaals onder de aandacht te brengen.  Jaarlijks vallen tientallen gewonden en enkele doden door koolmonoxidevergiftiging. Lees verder...


Minister Ollongren informeert Tweede Kamer over brandveiligheid ouderen

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de brandveiligheid van woongebouwen en de brandveiligheid binnen de eigen woning van ouderen. De brief volgt op de toezegging die de minister op 7 maart 2018 heeft gedaan aan de Kamer. Destijds gaf ze aan de Kamer te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van brandveiligheid ouderen. Lees verder...