Brafon nieuwsberichten

Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) biedt de Eerste Kamer en Tweede Kamer, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het overeengekomen Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aan.

Met dit bestuursakkoord onderschrijven de vertegenwoordigers van de VNG en daarbinnen de G4, G40 (grotestedenbeleid) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland het belang van introductie van een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging voor de bouwsector. De afspraken in het akkoord sluiten aan op de brief die de Minister op 29  juni jl aan de Kamer heeft gestuurd.

Volgens de Minister laten incidenten in de bouw zien dat de huidige bouwpraktijk dringend verbetering behoeft. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van oktober 2018 toont voor volgens Ollongren de noodzaak ook aan. Met dit bestuursakkoord ligt er naar haar mening nu een stevige en breed gedragen grondslag voor succesvolle invoering en implementatie van een effectief stelsel van kwaliteitsborging.

De minister stelt in de brief te streven naar een inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit zal zijn op 1 januari 2021. De minister maakt, na overleg met bij de bouw betrokken marktpartijen, uiterlijk een half jaar voor 1 januari 2021 bekend in hoeverre het stelsel per die datum op verantwoorde wijze kan worden ingevoerd.

Lees het volledige Bestuursakkoord 

Het volledige Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen kunt u hier lezen. 

Uitgelicht / meest gelezen

Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...
Dertig fatale woningbranden in 2018

Onvoorzichtigheid bij roken of een technisch defect bij elektrische apparatuur zijn de grootste oorzaken van een woningbrand in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV publiceerde het jaaroverzicht ‘Fatale Woningbranden’, en daaruit blijkt verder dat er in 2018 bij dertig woningbranden 33 dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. Lees verder...