Brafon nieuwsberichten

Brandweer start campagne bewustwording koolmonoxide

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Koolmonoxide is een echte sluipmoordenaar. Daarom lanceert Brandweer Nederland de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’, om het gevaar van koolmonoxide nogmaals onder de aandacht te brengen.  Jaarlijks vallen tientallen gewonden en enkele doden door koolmonoxidevergiftiging.

De centrale boodschap die tijdens de campagne centraal staat luidt: “Plaats een koolmonoxidemelder, alleen die kan je tijdig waarschuwen voor het giftige koolmonoxide.” Brandweer Nederland zegt verder: “De ongevallen die we nu zien tonen aan dat er nog té vaak geen koolmonoxidemelder aanwezig is, met alle gevolgen van dien. Terwijl een koolmonoxidevergiftiging echt iedereen kan overkomen. Het is dus van levensbelang dat het publiek zich wél bewust wordt van het risico op een vergiftiging én weet hoe je deze kunt voorkomen.”

Wees het gevaar voor!

Koolmonoxide, ook wel CO genoemd, kun je niet zien, proeven of ruiken. Alleen een CO-melder kan je op tijd waarschuwen voor dit giftige gas. Uit een enquête die de Brandwonden Stichting hield, blijkt dat 85 procent van de mensen denkt geen risico te lopen. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan geen koolmonoxidemelder in huis te hebben. Juist daarom is het plaatsen van een koolmonoxidemelder van groot belang. Brafon werkt samen met NEST, uitgever van zeer intelligente rook- en koolmonoxidemelders. 

Snelle opvolging bij een noodsituatie

De oplossing om mensenlevens te redden ligt in een snelle detectie en opvolging. Het grote voordeel van Nest rookmelders is dat ze eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan verschillende ontvangers (smartphones). In en buiten de woning of het woongebouw kunnen dus meerdere mensen worden gewaarschuwd, onder andere naar buren, families of een eventuele zusterpost.

Doe de kennistest van de Brandweer

Brandweer Nederland heeft een online test beschikbaar gesteld om te kijken hoe het met de kennis over Koolmonoxide is. Doe hier de kennistest.

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...