Brafon nieuwsberichten

Dertig fatale woningbranden in 2018

Onvoorzichtigheid bij roken of een technisch defect bij elektrische apparatuur zijn de grootste oorzaken van een woningbrand in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV publiceerde het jaaroverzicht ‘Fatale Woningbranden’, en daaruit blijkt verder dat er in 2018 bij dertig woningbranden 33 dodelijke slachtoffers vielen te betreuren.
 

Lector Brandpreventie René Hagen zegt op de website van het IFV: “Hoewel sigaretten al sinds 2011 zelfdovend zijn, is roken nog steeds de voornaamste oorzaak van een fatale woningbrand.”

Vergrijzing speelt ook een rol

Bijna de helft van de dodelijke slachtoffers is ouder dan 60 jaar. Verder is 56 procent van de slachtoffers beperkt of niet zelfredzaam. Wat ook opvalt is dat bij 43 procent van de dodelijke woningbranden een werkende rookmelder ontbrak. “Wij vragen al een aantal jaren om de kwaliteit en locatie van rookmelders in de wetgeving aan te passen”, sluit Hagen af.

Snelle opvolging is gewenst

De helft van de branden is binnen 15 minuten na het (vermoedelijke) moment van ontstaan gemeld, waarvan 23% zelfs binnen 5 minuten. Van een klein deel (7%) van de fatale woningbranden kon geen inschatting gemaakt worden van het moment van ontstaan. In twee derde van de gevallen (67%) was het dodelijk slachtoffer alleen in de woning aanwezig. In de overige gevallen waren twee (18%), negen (6%), vijf (3%) of een onbekend aantal (6%) personen aanwezig. De meeste branden werden 's nachts gemeld. Een snelle opvolging na het ontstaan van een brand is dus belangrijk, zeker als iemand alleen in een woning aanwezig is. Een opvolging door u, of door uw naasten, of door een eventuele zusterpost. Bijvoorbeeld door een Nest rookmelder.

Download Jaaroverzicht fatale woningbranden 2018

Het volledige Jaaroverzicht fatale woningbranden 2018 kunt u via de link bereiken en lezen.

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...