Brafon nieuwsberichten

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond met een ruime meerderheid de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Daarmee is een eind gekomen aan een jarenlange aanlooptijd naar de invoering van dit wetsvoorstel. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.

Binnen de bouwwereld wordt al over een historische dag gesproken, nu het wetsvoorstel definitief is aangenomen. Want er gaat veel veranderen in de bouwwereld. In eerste instantie is de wet op ‘simpele bouwwerken’ (zoals woningen) gericht. Voor infrastructurele bouwwerken of andere complexe gebouwen zal de wetgeving in een later stadium tegen het licht gehouden worden.

Wat houdt de nieuwe wet precies in?

Met de nieuwe wet is een nieuw stelsel van kwaliteitsboring ingevoerd, waardoor de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt wordt. Bij de oplevering van een bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Volstaat nu nog een vergunning, in de toekomst zal alles vastgelegd moeten worden in een zogeheten opleverdossier. In plaats van de huidige, vaak papieren toets worden bouwers ook verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Wanneer echter bij de oplevering van een bouwwerk blijkt dat er niet volgens de regelgeving is gewerkt, of dat er niet aan afspraken is voldaan, hebben opdrachtgevers vanaf nu betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen de fouten te herstellen.

 

Animatie van de Rijksoverheid

Reactie van de minister

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren reageert op de website van de Rijksoverheid verheugd op de instemming van de Eerste Kamer. “Het is een belangrijk moment omdat na jaren debat er nu brede parlementaire steun is voor een nieuw stelsel. Daarmee krijgen consumenten het bouwwerk waar ze recht op hebben en kunnen veiligheidsincidenten beter worden voorkomen.”

Intrede van de wet

Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking en geldt vanaf 1 januari 2021 eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze van toezicht in de bouw.

Uitgelicht / meest gelezen

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Dat maakte minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen D66) middels een algemene brief aan de Tweede Kamer bekend. De regering was voornemens om de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden, maar dat blijkt dus onhaalbaar.  Lees verder...


Kennispublicatie: Brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroute

De brand in een woonflat in Arnhem, op nieuwjaarsdag, heeft de discussie over de brandveiligheid van woongebouwen en het hierin vereiste brandveilige gebruik doen oplaaien. Brafon Brandveiligheidsmanagement deelt in deze kennispublicatie de wettelijke eisen rondom brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroutes. Lees verder...


Onderzoek naar aantal reddingen bij woningbrand

Meer dan 800 personen zijn in de periode 2016-2018 door de brandweer gered bij een woningbrand. Dat blijkt uit cijfers die de Brandweeracademie dinsdag bekend maakte in het rapport Reddingen bij brand 2016-2018. In totaal trad de brandweer bij 245 woningbranden reddend op. Vooral ’s avonds en ’s nachts bood de brandweer de reddende hand. Vaak vonden de reddingen in gestapelde bouw en/of portiekflats plaats. Lees verder...