Brafon nieuwsberichten

Uitgelicht: Het belang van een goede rookmelder

door Brafon

Rookmelders. Ze kunnen van levensbelang zijn bij een beginnende brand en dus is het belangrijk om een goed werkende rookmelder in je huis te hebben hangen. Op dit moment is het voor huiseigenaren nog niet verplicht om een rookmelder op te hangen, al ziet het Verbond van Verzekeraars dit het liefste wel ingevoerd worden. Dit kan worden onderbouwd met wat veelzeggende cijfers.

Statistisch gezien is de kans op brand groot!

Want als we de cijfers bekijken van het verbond van verzekeraars over woningbranden in 2016 waren er meer dan 103.600 brandclaims. Bij 1 op de 67 woningen is brandschade geconstateerd. Hoeveel woningen staan er bij u in de wijk? Statistisch gezien is de kans dus aanzienlijk dat er in uw woning brand ontstaat. De oorzaak? Veel branden ontstaan in de keuken. Maar ook ontstaan er veel branden bij elektrische apparaten en in de meterkast. Denkt u eens goed en eerlijk na. Wanneer heeft u voor het laatst uw aardlekschakelaar gecontroleerd van uw woning? Of wanneer is bij uw bedrijf voor het laatst een NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties) keuring uitgevoerd? En is uw meterkast echt alleen een technische ruimte, of is het een berging?

 

Fatale woningbranden in 2017

De meest actuele gegevens tot en met november 2017 geven aan dat er 20 woningbranden zijn geweest met fatale gevolgen. Daarbij zijn nog vier woningbranden in onderzoek. De meeste slachtoffers overlijden als gevolg van de hevige rookontwikkeling. Rook desoriënteert en het werkt verstikkend. Uit onderzoek blijkt dat een brand binnen drie minuten al zoveel rook in de ruimte heeft ontwikkeld, dat dit levensbedreigend is. Het is dus de moeite waard om te investeren in een veilige ontvluchting. Maar om te ontvluchten moet u wel gewaarschuwd worden. Plaats dus rookmelders.

Tips voor het plaatsen van rookmelders

Het wordt aanbevolen om een rookmelder te plaatsen in gangen en bij stooktoestellen. Houd daarbij rekening met de volgende omstandigheden:

 • Plaats de melder minimaal drie meter van een kooktoestel of kookplaat;
 • Plaats de melder (voor koolmonoxide) één tot drie meter van uw cv-ketel;
 • Plaats de melder bij voorkeur horizontaal, minimaal 50 centimeter van een wand af;
 • Plaats geen rookmelder in een zolder of garage waar het erg koud kan worden, maar waar de temperatuur ook erg hoog kan oplopen.

Direct reactie bij een noodsituatie

Vanuit expertise die Brafon heeft opgebouwd zijn er goede ervaringen met het werken met een Nest Protect rookmelder. Nest, zusterpartner van Google, heeft moderne rookmelders ontwikkeld die kunnen zorgen voor een snelle alarmopvolging. Vanuit Brafon wordt enkel nog met deze rookmelders gewerkt. Maar waarom precies met deze rookmelder? Het geeft u namelijk een veel grotere garantie op alarmering. De melder heeft namelijk de volgende voordelen:

 • Waarschuwt met sirene, woorden en kleuren
 • Geeft meldingen op jouw mobiel of meerdere telefoons
 • De sensor in de rookmelder herkent wat rook is en wat geen rook is
 • Melders zijn draadloos onderling verbonden
 • Controleert zichzelf meer dan 400 keer per dag
 • Gemakkelijk af te zetten met de App
 • Verlicht de gang als je er onderdoor loopt
 • Levensduur tot 10 jaar.

De oplossing om mensenlevens te redden ligt in een snelle detectie en opvolging. Het grote voordeel van Nest rookmelders is dat ze eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan verschillende ontvangers (smartphones). In én buiten het woongebouw kunnen dus meerdere mensen direct worden gewaarschuwd, onder andere een zusterpost. Er is hier geen meldkamer als tussenpersoon, maar er kan direct worden gereageerd. Zowel voor huishoudens, als voor woningcorporaties en zorginstellingen ligt hier veel. een enorme brandveiligheidspotentie.

 

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...