Brafon nieuwsberichten

Leden woonbond uiten zorgen over brandveiligheid

Bijna twee derde van de deelnemers aan het Woonbond ledenpanel heeft zorgen over de brandveiligheid in zijn of haar woning. Dat blijkt uit recent onderzoek van het ledenpanel dat in het magazine Huurwijzer staat gepubliceerd. De Huurwijzer is het magazine dat leden van de Woonbond vier keer per jaar ontvangen.  

Aan het onderzoek deden 300 woonbondleden mee. Hiervan is het gros ouder dan vijftig jaar en de helft is zelfs ouder dan zeventig jaar.  Veel panelleden maken zich zorgen over de brandveiligheid en de vluchtmogelijkheden in hun woonomgeving. Ruim driekwart moet één of meer trappen af om het huis te kunnen ontvluchten bij brand. Toch zegt slechts een derde wel eens geoefend te hebben hoe ze moeten vluchten. Ook zegt ruim bijna driekwart géén koolmonoxidemelder of een brandblusser in huis te hebben.

Volledig rapport

Uit de top vijf van zorgen blijkt dat vluchtveiligheid het meeste zorgen baart. Ook de veiligheid van de elektra, het gedrag van andere buren en de veiligheid van de verwarmingsinstallatie zorgen voor onveilige gevoelens bij de leden.

Een uitgebreide analyse staat op de site van het Woonbond te lezen.

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...