Brafon nieuwsberichten

Minister Ollongren informeert Tweede Kamer over brandveiligheid ouderen

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de brandveiligheid van woongebouwen en de brandveiligheid binnen de eigen woning van ouderen. De brief volgt op de toezegging die de minister op 7 maart 2018 heeft gedaan aan de Kamer. Destijds gaf ze aan de Kamer te zullen informeren over de stand van zaken van de uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van brandveiligheid van ouderen.

Uit de brief van de minister komen enkele duidelijke speerpunten naar voren.
 

Zelfsluitende woningtoegangsdeuren

Conform de aanbeveling in het onderzoeksrapport is de minister voornemens om een en ander op te nemen in de bouwregelgeving. Zo wil ze woningtoegangsdeuren van woongebouwen met inpandige gangen voorzien van drangers. Deze aanscherping wordt opgenomen als nieuwbouweis, maar kan via het aanschrijfinstrumentarium van de Woningwet in specifieke gevallen doorwerken naar bestaande woongebouwen. Dit kan al worden opgenomen in het huidige Bouwbesluit 2012 en zal in het voorjaar van 2019 aan de Kamer worden voorgelegd.

Nieuwe gebruiksfunctie in het Bouwbesluit?

De minister laat door Aracadis onderzoek doen naar de mogelijkheid van een nieuwe gebruiksfunctie voor seniorenwoningen in het Bouwbesluit 2012 en Bbl. De minister verwacht in het eerste kwartaal van dit kalenderjaar de eerste resultaten. Bij het Overlegplatform Bouwregelgeving hebben de brancheorganisaties voor de zorg aangegeven dat de onderverdeling binnen de woonfunctie voor zorg van het Bouwbesluit 2012 op onderdelen verouderd is en, alsmede de daaraan gekoppelde eisen, opnieuw bekeken moeten worden. De minister schrijft dat ze in overleg is met deze brancheorganisaties om na te gaan hoe de voorschriften voor de woonfunctie voor zorg op een betere wijze vormgegeven kunnen worden.

Lees de volledige brief

Ook geeft de minister enkele acties aan die het kabinet wil ondernemen voor zelfstandig wonende ouderen. 
Alle punten kunnen hier worden teruggelezen.

Uitgelicht / meest gelezen

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Dat maakte minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen D66) middels een algemene brief aan de Tweede Kamer bekend. De regering was voornemens om de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden, maar dat blijkt dus onhaalbaar.  Lees verder...


Kennispublicatie: Brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroute

De brand in een woonflat in Arnhem, op nieuwjaarsdag, heeft de discussie over de brandveiligheid van woongebouwen en het hierin vereiste brandveilige gebruik doen oplaaien. Brafon Brandveiligheidsmanagement deelt in deze kennispublicatie de wettelijke eisen rondom brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroutes. Lees verder...


Onderzoek naar aantal reddingen bij woningbrand

Meer dan 800 personen zijn in de periode 2016-2018 door de brandweer gered bij een woningbrand. Dat blijkt uit cijfers die de Brandweeracademie dinsdag bekend maakte in het rapport Reddingen bij brand 2016-2018. In totaal trad de brandweer bij 245 woningbranden reddend op. Vooral ’s avonds en ’s nachts bood de brandweer de reddende hand. Vaak vonden de reddingen in gestapelde bouw en/of portiekflats plaats. Lees verder...