Brafon nieuwsberichten

Minister stuurt gemeenten een brief om gebouwen te inventariseren

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft alle gemeenten een brief gestuurd om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren op brandveiligheid. Tevens vraagt zij de gemeenten er op toe te zien dat de eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid. Indien noodzakelijk worden zijn ook aangespoord maatregelen te treffen.

De minister stuurt deze brief nadat ze dit enkele maanden geleden al aankondigde. Het onderzoek naar de brandveiligheid van gevels volgt op de fatale brand in London, waarbij een flatgebouw volledig afbrandde. De zorgen die daarna ontstonden waren aanleiding voor actie in ons land.

Rijksoverheid stelt protocol en speciale tool beschikbaar

Voor de inventarisatie en het onderzoek aan de gevels heeft het ministerie een protocol opgesteld. De minister schrijft in haar brief: “In samenspraak met de Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland (VBWTN) en Brandweer Nederland heb ik een protocol Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels opgesteld waarmee u de meest risicovolle gebouwen in uw gemeente kunt selecteren.” Tevens is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels. Deze documenten zijn te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Uitvoering van de onderzoeken

De minister vervolgt haar brief: “Over de uitvoering van de onderzoeken wordt door mij periodiek overlegd met de VBWTN en Brandweer Nederland. U hoeft mij als afzonderlijke gemeente niet te informeren over de uitvoering van de onderzoeken. Wel ligt in de rede dat u uw gemeenteraad informeert. Ik vind het belangrijk dat gebouwen in uw gemeente brandveilig zijn voor bewoners of gebruikers. Ik doe daarom een beroep op u om zo spoedig mogelijk de inventarisatie uit te voeren en onderzoeken in gang te zetten.”

Uitgelicht / meest gelezen

Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...
Dertig fatale woningbranden in 2018

Onvoorzichtigheid bij roken of een technisch defect bij elektrische apparatuur zijn de grootste oorzaken van een woningbrand in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV publiceerde het jaaroverzicht ‘Fatale Woningbranden’, en daaruit blijkt verder dat er in 2018 bij dertig woningbranden 33 dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. Lees verder...