Brafon nieuwsberichten

Minister stuurt gemeenten een brief om gebouwen te inventariseren

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft alle gemeenten een brief gestuurd om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren op brandveiligheid. Tevens vraagt zij de gemeenten er op toe te zien dat de eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid. Indien noodzakelijk worden zijn ook aangespoord maatregelen te treffen.

De minister stuurt deze brief nadat ze dit enkele maanden geleden al aankondigde. Het onderzoek naar de brandveiligheid van gevels volgt op de fatale brand in London, waarbij een flatgebouw volledig afbrandde. De zorgen die daarna ontstonden waren aanleiding voor actie in ons land.

Rijksoverheid stelt protocol en speciale tool beschikbaar

Voor de inventarisatie en het onderzoek aan de gevels heeft het ministerie een protocol opgesteld. De minister schrijft in haar brief: “In samenspraak met de Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland (VBWTN) en Brandweer Nederland heb ik een protocol Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels opgesteld waarmee u de meest risicovolle gebouwen in uw gemeente kunt selecteren.” Tevens is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels. Deze documenten zijn te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Uitvoering van de onderzoeken

De minister vervolgt haar brief: “Over de uitvoering van de onderzoeken wordt door mij periodiek overlegd met de VBWTN en Brandweer Nederland. U hoeft mij als afzonderlijke gemeente niet te informeren over de uitvoering van de onderzoeken. Wel ligt in de rede dat u uw gemeenteraad informeert. Ik vind het belangrijk dat gebouwen in uw gemeente brandveilig zijn voor bewoners of gebruikers. Ik doe daarom een beroep op u om zo spoedig mogelijk de inventarisatie uit te voeren en onderzoeken in gang te zetten.”

Uitgelicht / meest gelezen

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Dat maakte minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen D66) middels een algemene brief aan de Tweede Kamer bekend. De regering was voornemens om de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden, maar dat blijkt dus onhaalbaar.  Lees verder...


Kennispublicatie: Brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroute

De brand in een woonflat in Arnhem, op nieuwjaarsdag, heeft de discussie over de brandveiligheid van woongebouwen en het hierin vereiste brandveilige gebruik doen oplaaien. Brafon Brandveiligheidsmanagement deelt in deze kennispublicatie de wettelijke eisen rondom brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroutes. Lees verder...


Onderzoek naar aantal reddingen bij woningbrand

Meer dan 800 personen zijn in de periode 2016-2018 door de brandweer gered bij een woningbrand. Dat blijkt uit cijfers die de Brandweeracademie dinsdag bekend maakte in het rapport Reddingen bij brand 2016-2018. In totaal trad de brandweer bij 245 woningbranden reddend op. Vooral ’s avonds en ’s nachts bood de brandweer de reddende hand. Vaak vonden de reddingen in gestapelde bouw en/of portiekflats plaats. Lees verder...