Brafon nieuwsberichten

Verzekeraars en brandweer schrijven brief aan kamercommissie

Het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland pleiten gezamenlijk voor een integrale brandveiligheidsbenadering in bouwregelgeving. Dat staat uitgeschreven in een brief die beide organisaties hebben gestuurd naar de Kamercommissie Binnenlandse zaken. 

Deze brief is geschreven in aanloop naar het Algemeen Overleg over Bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies, dat woensdag 20 november in Tweede Kamer plaatsvindt.

In de brief schrijven verzekeraars en de brandweer dat ze blij zijn met de plannen van de minister om de brandveiligheidseisen voor woongebouwen aan te scherpen. Echter vinden ze ook dat gemeenten meer haast moeten maken met het uitvoeren van risicoscans. “Wij zouden bij voorkeur zien dat initiatiefnemers bij een (ver)bouwproject vooraf zelf over brandveiligheid nadenken en tijdig om advies van de brandweer, veiligheidsregio of verzekeraar vragen. Helaas is dat niet de praktijk. De huidige wetgeving en normering geven onvoldoende aangrijpingspunten voor brandveiligheid, waardoor de uitvoerende partijen zoals architecten en bouwers hieraan onvoldoende aandacht schenken.”

In de brief staat verder: “Als integrale brandveiligheid in de regelgeving is opgenomen, kunnen veel branden worden voorkomen of beter beheersbaar gemaakt. Het Verbond en Brandweer vinden dan ook dat binnen het Bouwbesluit én aanvullende brandveiligheidsstandaarden er meer aandacht moet komen voor de brandbaarheid en de branduitbreidingskans van een gebouw en de risico’s voor kwetsbare groepen gebruikers, waar nu nog vooral alleen de vluchtveiligheid het uitgangspunt is."

Lees de volledige brief

De volledige brief valt hier te lezen.

 

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...