Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Blijf op de hoogte van de actualiteiten!

Nieuwsberichten en Kennispublicaties

De wereld van brandveiligheid is continu in beweging. Verschillende normen worden uitgebracht en andere worden juist gewijzigd. Houd uw kennis op het juiste peil. Brafon selecteert voor u de meest interessante en actuele nieuwsberichten.

Regelmatig stelt Brafon ook kennispublicaties beschikbaar die verder ingaan op de actualiteit. Dankzij deze kennispublicaties biedt Brafon u wat extra verdieping over allerlei brandveiligheidsonderwerpen. Via onze social media kanalen delen wij alle berichten ook met u. 

Nieuwsberichten

Kennispublicatie: Brandveiligheid van hoogbouw | 24-09-2020

De brand in de Grenfell Tower in London (2017) heeft geresulteerd in veel discussie over de brandveiligheid van hoge gebouwen. Met name aangaande het aspect branduitbreiding, rookverspreiding en vluchtveiligheid is een nadere beschouwing benodigd. Centraal staat de vraag welke brandveiligheidsvoorschriften er gelden voor de hoogbouw. Met deze kennispublicatie proberen wij u hierin wat extra inzicht te geven.

Kennispublicatie: Luminescerende vluchtrouteaanduiding | 27-08-2020

Vluchtrouteaanduiding blijkt een onderwerp te zijn waarover veel vragen bestaan. Regelmatig krijgen wij vragen aan welke norm pictogrammen van vluchtrouteaanduiding moeten voldoen. Waar moeten deze pictogrammen aangebracht worden? En moet vereiste vluchtrouteaanduiding (intern) verlicht worden uitgevoerd? Steeds vaker duiken 'pictogramstickers’ op. Maar mag dit?  Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen deelt Brafon deze maand een kennispublicatie over vluchtrouteaanduiding. 

Diploma Omgevingsrecht behaald | 11-08-2020

Onze collega Bart Lohuis heeft eind vorige maand het diploma Omgevingsrecht behaald. Bart volgende deze opleiding bij de Bestuursacademie en is dankzij de lessen volledig de hoogte van alle recente ontwikkelingen op het gebied van omgevingsrecht. Met het oog op de nieuwe Omgevingswet is dit enorme voorsprong.

Kennispublicatie: Onderhoud aan doorvoeringen in brandwerende scheidingsconstructies | 30-07-2020

In een gebouw, dat voorzien is van brandwerende scheidingsconstructies, voeren nagenoeg altijd doorvoeringen door brandscheidingen heen, ten denken aan luchtkanalen, vuilwaterafvoeren e.d. Vanuit de regelgeving is het vereist om deze te voorzien van een brandwerende afdichting, zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan de brandwerendheid van deze brandscheidingen.

Drie collega’s behalen het diploma Bouwkundige Brandveiligheid | 17-07-2020

Geslaagd! Onze drie collega’s Richard Bakker, Tyrza Plomp en Pieter Peeters hebben begin deze maand hun diploma Bouwkundige Brandveiligheid behaald. Zij volgden de gelijknamige opleiding bij onze zusterorganisatie Obex Opleidingen en hebben nu in één keer het examen met goed gevolg afgelegd.

Kennispublicatie: Inspectiecertificering kan leiden tot schijnveiligheid | 08-07-2020

Het op papier voldoen aan de regelgeving, betekent nog niet dat een gebouw ook daadwerkelijk veilig is. Brafon Brandveiligheidsmanagement licht graag een en ander toe in deze kennispublicatie, om u te waarschuwen voor onveilige situaties.

Kennispublicatie: Het onderhoud van Installatietechnische Brandveiligheid | 25-06-2020

Wie kent niet de groene pictogrammen boven de deuren (vluchtrouteaanduiding), de brandslanghaspels, blussers, rookmelders en de brandmeldcentrales? Ze hangen allemaal voor de veiligheid in een gebouw. Al deze middelen hebben in principe onderhoud nodig, maar over de mate van onderhoud bestaat nogal veel onduidelijkheid. Brafon Brandveiligheidsmanagement deelt daarom graag wat informatie hierover.

Collega behaalt diploma Specialist Brandpreventie | 24-06-2020

Geslaagd! Onze collega Pieter Peeters heeft het diploma Specialist Brandpreventie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) behaald! Met het diploma op zak kan Pieter zijn werkzaamheden als Toezichthouder Kwaliteitsborging nog beter uitvoeren.

Nieuwe datum voor inwerkingtreding Omgevingswet: | 21-05-2020

De Omgevingswet moet per 1 januari 2022 in werking treden. Dat maakte minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers bekend. De regering was voornemens om de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden, maar dat bleek eerder al onhaalbaar. Met de nieuwe voorgestelde datum van 1 januari 2022 wil de overheid meer tijd en ruimte creëren voor een goede invoering van de wet.

Leden VNG beoordelen ontwerpbesluit Wkb | 18-05-2020

De leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeente, de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland, de Veiligheidsregio’s en de gezamenlijke Omgevingsdiensten hebben het ontwerpbesluit ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ beoordeeld op onder meer het proces als op de uitvoerbaarheid. Het gegeven oordeel van de partijen was niet positief.

Kennispublicatie: Brandveiligheid in parkeergarages en elektrische auto's | 15-04-2020

​Als gevolg van de verduurzaming van de energievoorzieningen en de snelle ontwikkelingen van de technologieën op dit gebied neemt het aantal elektrische auto’s op Nederlandse wegen alsmaar toe. Om het gebruik van voertuigen aangedreven door niet fossiele brandstoffen te stimuleren en te faciliteren worden er steeds meer oplaadpunten in parkeergarages gerealiseerd. Maar welke invloed heeft deze ontwikkeling op de brandveiligheid van parkeergarages?

Kennispublicatie: Brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroute | 05-03-2020

De brand in een Arnhemse woonflat, in de nieuwjaarsnacht, heeft de discussie over de brandveiligheid van woongebouwen en het hierin vereiste brandveilige gebruik doen oplaaien. Brafon Brandveiligheidsmanagement deelt in deze kennispublicatie de wettelijke eisen rondom brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroutes.
Klik hier voor ons nieuwsarchief >
Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Tesmo
Obex

Totaalaanbod op het gebied van Brandveiligheid

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top