Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Blijf op de hoogte van de actualiteiten!

Nieuwsberichten en Kennispublicaties

De wereld van brandveiligheid is continu in beweging. Verschillende normen worden uitgebracht en andere worden juist gewijzigd. Houd uw kennis op het juiste peil. Brafon selecteert voor u de meest interessante en actuele nieuwsberichten.

Regelmatig stelt Brafon ook kennispublicaties beschikbaar die verder ingaan op de actualiteit. Dankzij deze kennispublicaties biedt Brafon u wat extra verdieping over allerlei brandveiligheidsonderwerpen. Via onze social media kanalen delen wij alle berichten ook met u. 

Nieuwsberichten

Kennispublicatie Zelfsluitende brandwerende deuren woongebouw  | 23-09-2021

Zelfsluitende brandwerende deuren kunnen een significant positieve bijdrage leveren aan de overlevingscondities en de vluchtveiligheid bij een brand. Uit onderzoek van het IFV blijkt dat in 2020 vijftig woningbranden met dodelijke afloop zijn geregistreerd. In 52% van de fatale woningbranden werd genoemd dat er sprake was van dichte deuren of ramen, waardoor brand en/of rook zich niet verder konden uitbreiden. De kennispublicatie van deze maand duikt in de regelgeving rondom zelfsluitende deuren.

Brafon Brandveiligheidsmanagement ondersteunt Vitesse G-Trofee | 31-08-2021

En of we er zin in hebben! Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen voor onze hulp aan de Vitesse G-Trofee. Brafon Brandveiligheidsmanagement is morgen aanwezig op sportcomplex Papendal om Vitesse te ondersteunen bij dit speciale sportevenement dat speciaal wordt georganiseerd voor mensen met een beperking. Brafon kijkt er naar uit om alle deelnemers een onvergetelijke dag te bezorgen.

Rapport met brandveiligheidsmaatregelen voor parkeergarages met elektrische voertuigen | 26-07-2021

De brandveiligheidsrisico’s in onder andere parkeergarages worden steeds groter door de stevige opkomst van elektronisch aangedreven voertuigen. Het was één van de redenen dat het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) medio 2020 het rapport Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen uitbracht. Inmiddels is er een nieuwe versie uit, waarin actuele resultaten van recent uitgevoerd onderzoek en de te verwachten toekomstige regelgeving voor parkeergarages wordt beschreven.

Onderzoeksraad roept op tot betere controle op brandveiligheid van flats met één vluchtroute  | 14-07-2021

De controle op de brandveiligheid van flatgebouwen met slechts één vluchtroute moet beter. Dat is één van de conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde in het onderzoeksrapport naar aanleiding van de Arnhemse flatbrand op nieuwjaardag 2020. Bij die brand vielen twee dodelijke slachtoffers.

Kennispublicatie Waarom moet u een strategisch en operationeel hoofd bhv hebben | 24-06-2021

Het inrichten van een goede BHV-organisatie maakt onderdeel uit van het volledige brandveiligheidsproces. Een veelgehoorde term binnen de bedrijfshulpverlening is het Hoofd BHV. De taken van het Hoofd BHV zijn op te delen in Strategische en Operationele taken. Maar waarom is het zo belangrijk dat uw organisatie een Strategisch hoofd BHV én een Operationeel Hoofd BHV heeft?

Sprinkerinstallatie verplichten in parkeergarages onder hoogbouw | 17-06-2021

Een sprinklerinstallatie moet vanaf 2022 naar verwachting verplicht worden aangebracht bij nieuw te bouwen parkeergarages onder hoge gebouwen waarin geslapen wordt. Die verplichting wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opnemen in het nog te introduceren Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Het Instituut Fysieke Veiligheid is gevraagd om een inhoudelijke onderbouwing voor de eis op te stellen en heeft hiervoor een rapport beschikbaar gesteld.

Openstaande vacatures bij Brafon Brandveiligheidsmanagement | 15-06-2021

Vacaturenieuws! Wegens het groeien van onze organisatie zoeken wij nieuwe collega’s. De afgelopen jaren heeft Brafon Brandveiligheidsmanagement een sterke groei doorgemaakt en om deze groei te continueren hebben we meerdere vacatures. Interessant voor starters, maar ook voor ervaren consultants. Bekijk onze actuele vacatureaanbod en wie weet word jij onze nieuwe collega.

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022 | 27-05-2021

De inwerkingtreding van de aanstaande Omgevingswet is definitief uitgesteld naar 1 juli 2022. Tot op heden stond de inwerkingtreding gepland op 1 januari 2022 maar die datum noemt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer niet haalbaar. Het uitstel van deze wet geeft de overheid meer tijd om op een zorgvuldige manier de wet te introduceren.

Kennispublicatie Bewakingsomvangen van brandmeldinstallaties | 27-05-2021

Voor bepaalde gebouwen is de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie wettelijk vereist. Vanuit het Bouwbesluit 2012 kan worden bepaald of een brandmeldinstallatie verplicht is. Maar hoe wordt een bewakingsomvang bepaald en hoe wordt dit allemaal vastgelegd?

Diploma Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallatie behaald door twee collega's | 21-05-2021

Onze collega's collega’s Pieter Peeters en Bart Lohuis hebben deze maand hun diploma Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallatie ontvangen. Beide collega's volgden de gelijknamige opleiding bij onze zusterorganisatie Obex Opleidingen en hebben nu in één keer het examen met goed gevolg afgelegd.

Kennispublicatie CE-markering en brandveiligheid | 29-04-2021

In Nederland wordt een groot aantal verschillende brandwerende bouwproducten toegepast. Wanden, isolatiematerialen, leidingen, deuren, brandwerende applicaties en beglazingen zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. Elk bouwproduct moet voldoen aan bepaalde eisen om gebruikt en verwerkt te mogen én kunnen worden. Dit geldt hiermee uiteraard ook voor brandwerende bouwproducten. Om u meer kennis over deze kwaliteitsverklaringen te geven bieden wij met deze kennispublicatie een uiteenzetting van deze verklaringen aan.

Brafon blijft vier jaar langer aan Vitesse verbonden | 16-04-2021

Brafon Brandveiligheidsmanagement blijft langer aan de businessclub van Vitesse verbonden.  Afgelopen jaar traden we toe tot de businessclub, en ondanks alle beperkingen wegens het coronavirus, is de samenwerking succesvol. Brafon Brandveiligheidsmanagement heeft zich daarom dan ook voor nog eens vier jaar aan Vitesse verbonden.

Kennispublicatie: Brandwerende deuren in bestaand vastgoed | 02-04-2021

Brandwerende deuren, ze zijn er in een grote diversiteit. Brandwerende deuren moeten beproefd zijn en vervolgens geclassificeerd worden, maar in de praktijk blijkt dat deze certificaten (en/of de hierbij horende testrapporten) bij nagenoeg elk bestaand bouwwerk, ouder dan 10 jaar, ontbreken. Welke oplossingen zijn er wanneer deze certificaten ontbreken? En op welke wijze kan gebruik worden gemaakt van de onlangs herziene richtlijn ‘Beoordeling brandwerende puiconstructies’? In deze kennispublicatie nemen wij u mee in deze regelgeving.

Kennispublicatie Veilig vluchten het gebruik van vluchtmatrassen  | 25-02-2021

Veilig vluchten is één van de primaire doelen vanuit de brandveiligheidsvoorschriften. Ontruimen heeft hierbij een belangrijke rol. In een groot aantal gebouwen is het goed ontruimen zelfs essentieel. Het gebruik van hulpmiddelen kan ondersteunen bij een goede, veilige  en efficiënte ontruiming. De ontruimingsorganisatie dient bekend te zijn met het gebruik van aanwezige/benodigde hulpmiddelen, zoals vluchtmatrassen. 

Richtlijn voor beoordeling mate van brandwerendheid bestaande puiconstructies | 19-02-2021

​De kwaliteit van bestaande puiconstructies betreffende brandveiligheid kan vanaf nu worden getoetst aan de hand van de onlangs gepubliceerde richtlijn van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen week publiceerde het RVB de richtlijn als pragmatisch instrument voor de kwaliteitsborging van puiconstructies.

Kennispublicatie onderhoud van brandmeld en ontruimingsalarminstallatie | 29-01-2021

De situatie aangaande onderhoud aan een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie verandert met ingang van de Omgevingswet. Momenteel is de onderhoudsnorm NEN 2654 (deel 1 en 2) wettelijk aangestuurd (aanvullend op de zorgplicht). Dit is vanuit een uitvoeringsbesluit vanuit de Omgevingswet (het BBL) niet meer het geval. In dit BBL is enkel benoemd dat het onderhoud van een vereiste brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie adequaat uitgevoerd moet worden. Maar wat wordt bedoeld met adequaat onderhoud?

Brafon Brandveiligheidsmanagement steunt het goede doel | 22-12-2020

Brafon Brandveiligheidsmanagement heeft vorig week een donatie gedaan aan het goede doel Spieren voor Spieren. Vitesse-doelman Remko Pasveer, die zich als ambassadeur inzet voor de stichting nam vorige week de donatie dankbaar in ontvangst.

Kennispublicatie Brandkleppen en vlinderkleppen  | 03-12-2020

Om luchtkanalen die door brandwerende scheidingconstructies voeren brandwerend te kunnen afdichten, moeten vlinderkleppen of brandkleppen worden aangebracht. Bij luchtkanalen tot 200 mm dikte wordt in bepaalde situaties gekozen om een vlinderklep toe te passen. Bij grotere doorsneden worden normaliter brandkleppen toegepast. Met deze kennispublicatie proberen wij u wat inzicht te geven in de wet-en regelgeving en gaan in op de werking van de kleppen.

Kennispublicatie: Onderzoek rookverspreiding in woongebouwen | 05-11-2020

Afgelopen jaar is door de Brandweeracademie, de Veiligheidsregio Utrecht en Brandweer Nederland praktijkonderzoek gedaan naar rookverspreiding. Dit onderzoek vondt plaats in een leegstaand woon-zorgcentrum in Oudewater. Hieromtrent is onlangs een onderzoeksrapport verschenen, waarin de resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd. In deze kennispublicatie wordt u bijgepraat over dit onderzoek, de conclusies die het onderzoek heeft opgeleverd en onze zienswijze hierop.

Kennispublicatie: Brandveiligheid van hoogbouw | 29-09-2020

De brand in de Grenfell Tower in London (2017) heeft geresulteerd in veel discussie over de brandveiligheid van hoge gebouwen. Met name aangaande het aspect branduitbreiding, rookverspreiding en vluchtveiligheid is een nadere beschouwing benodigd. Centraal staat de vraag welke brandveiligheidsvoorschriften er gelden voor de hoogbouw. Met deze kennispublicatie proberen wij u hierin wat extra inzicht te geven.

Kennispublicatie: Onderhoud aan doorvoeringen in brandwerende scheidingsconstructies | 30-07-2020

In een gebouw, dat voorzien is van brandwerende scheidingsconstructies, voeren nagenoeg altijd doorvoeringen door brandscheidingen heen, ten denken aan luchtkanalen, vuilwaterafvoeren e.d. Vanuit de regelgeving is het vereist om deze te voorzien van een brandwerende afdichting, zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan de brandwerendheid van deze brandscheidingen.

Drie collega’s behalen het diploma Bouwkundige Brandveiligheid | 17-07-2020

Geslaagd! Onze drie collega’s Richard Bakker, Tyrza Plomp en Pieter Peeters hebben begin deze maand hun diploma Bouwkundige Brandveiligheid behaald. Zij volgden de gelijknamige opleiding bij onze zusterorganisatie Obex Opleidingen en hebben nu in één keer het examen met goed gevolg afgelegd.

Kennispublicatie: Inspectiecertificering kan leiden tot schijnveiligheid | 08-07-2020

Het op papier voldoen aan de regelgeving, betekent nog niet dat een gebouw ook daadwerkelijk veilig is. Brafon Brandveiligheidsmanagement licht graag een en ander toe in deze kennispublicatie, om u te waarschuwen voor onveilige situaties.

Kennispublicatie: Het onderhoud van Installatietechnische Brandveiligheid | 25-06-2020

Wie kent niet de groene pictogrammen boven de deuren (vluchtrouteaanduiding), de brandslanghaspels, blussers, rookmelders en de brandmeldcentrales? Ze hangen allemaal voor de veiligheid in een gebouw. Al deze middelen hebben in principe onderhoud nodig, maar over de mate van onderhoud bestaat nogal veel onduidelijkheid. Brafon Brandveiligheidsmanagement deelt daarom graag wat informatie hierover.

Collega behaalt diploma Specialist Brandpreventie | 24-06-2020

Geslaagd! Onze collega Pieter Peeters heeft het diploma Specialist Brandpreventie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) behaald! Met het diploma op zak kan Pieter zijn werkzaamheden als Toezichthouder Kwaliteitsborging nog beter uitvoeren.

Nieuwe datum voor inwerkingtreding Omgevingswet: | 21-05-2020

De Omgevingswet moet per 1 januari 2022 in werking treden. Dat maakte minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers bekend. De regering was voornemens om de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden, maar dat bleek eerder al onhaalbaar. Met de nieuwe voorgestelde datum van 1 januari 2022 wil de overheid meer tijd en ruimte creëren voor een goede invoering van de wet.

Leden VNG beoordelen ontwerpbesluit Wkb | 18-05-2020

De leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeente, de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland, de Veiligheidsregio’s en de gezamenlijke Omgevingsdiensten hebben het ontwerpbesluit ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ beoordeeld op onder meer het proces als op de uitvoerbaarheid. Het gegeven oordeel van de partijen was niet positief.

Kennispublicatie: Brandveiligheid in parkeergarages en elektrische auto's | 15-04-2020

​Als gevolg van de verduurzaming van de energievoorzieningen en de snelle ontwikkelingen van de technologieën op dit gebied neemt het aantal elektrische auto’s op Nederlandse wegen alsmaar toe. Om het gebruik van voertuigen aangedreven door niet fossiele brandstoffen te stimuleren en te faciliteren worden er steeds meer oplaadpunten in parkeergarages gerealiseerd. Maar welke invloed heeft deze ontwikkeling op de brandveiligheid van parkeergarages?

Kennispublicatie: Brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroute | 05-03-2020

De brand in een Arnhemse woonflat, in de nieuwjaarsnacht, heeft de discussie over de brandveiligheid van woongebouwen en het hierin vereiste brandveilige gebruik doen oplaaien. Brafon Brandveiligheidsmanagement deelt in deze kennispublicatie de wettelijke eisen rondom brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroutes.
Klik hier voor ons nieuwsarchief >
Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top