Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Gebrek aan regels of niet?

28-11-2018 |

Gebrek aan regels of niet?

Een gebrek aan regels op gebied van brandveiligheid. Dat heeft er volgens deskundigen voor gezorgd dat een filiaal van Karwei in Apeldoorn volledig kon afbranden. De bouwmarkt brandde eind november tot de grond af. Maar klopt het wel dat er een gebrek aan regels is?
 

Gelijkwaardigheid toepassen 

Bij de brand in Apeldoorn werd vastgesteld dat er sprake was van één brandcompartiment met een gebruiksoppervlakte van ca. 7.000 m². Een brandcompartiment met deze omvang is op basis van de prestatie-eisen, voortkomend uit het Bouwbesluit 2012, niet toegestaan. Echter, voor brandcompartimenten die niet voldoen aan het Bouwbesluit dient op basis van artikel 1.3 gelijkwaardigheid te worden aangetoond. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een NEN 6060 berekening (voormalige ‘vuurlastberekening’) of een NEN 6079 berekening. Bij NEN 6060 die veelal wordt gehanteerd bij grote brandcompartimenten is het uitgangspunt dat een brandcompartiment mag uitbranden, waarbij deze niet mag overslaan op andere brandcompartimenten en belendingen op naastgelegen percelen. Uitgangspunt hierbij is een zelfstandige brandstop, door een beperking te stellen aan de hoeveelheid brandbaar materiaal in en aan het gebouw. Hierbij wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld vermogensschade en/of maatschappelijke ontwrichting als gevolg van brand en rook.
 

Geen gebrek aan regels

Een gebrek aan regels is er in principe niet. De vraag is echter of de huidige sets van wettelijke voorschriften en opgestelde gelijkwaardigheidsmethodieken resulteren in een gewenst niveau van brandveiligheid. Vooralsnog is het zo dat wanneer er sprake is van een brand die beheersbaar is (beperkt blijft tot het ‘eigen’ perceel) en er geen slachtoffers en gewonden vallen als gevolg van de brand, er wordt voldaan aan de twee primaire doelstellingen vanuit de brandveiligheidsvoorschriften, zoals verwoord in onze wet- en regelgeving.

Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Totaalaanbod op het gebied van Brandveiligheid

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top