‘Een beleidsplan / masterplan brandveiligheid, het fundament van uw brandveiligheid’

Met een beleidsplan / masterplan brandveiligheid kunt u veel afspraken betreffende brandveiligheid borgen waardoor er duidelijkheid,
kwaliteit en uniformiteit gecreëerd wordt met als hoofddoel:

 

De kwaliteit van brandveiligheid significant te verhogen met een zeer hoge Kosteneffectiviteit. De voordelen van een Beleidsplan / Masterplan Brandveiligheid:

 • Het beleid wordt door u bepaald. Hiermee voorkomt u dat betrokken partijen (zoals de brandweer, architecten, aannemers en installateurs) hun eigen plan trekken wat tot gevolg kan hebben dat er bij gelijksoortige gebouwen verschillende voorzieningen worden aangebracht.
 • In het beleidsplan / masterplan kunt u uw aanvullende wensen / eisen aangeven ten opzichte van de wettelijk eisen. Een voorbeeld hiervan is dat u bij een bestaande bouw aanvullende eisen stelt aan het veilig vluchten uit een gebouw.

 • In het beleidsplan / masterplan legt u in grote lijnen de afspraken vast met uw gebruiker / verhuurder / huurder betreffende aanleg, gebruik en onderhoud met betrekking tot de brandveiligheid.
 • U voorkomt dat “het wiel opnieuw wordt uitgevonden” omdat al is vastgelegd hoe om te gaan met verschillende Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen.
 • Het beleidsplan / masterplan zorgt voor structuur en voorkomt daardoor een verschil in de aanpak van brandveiligheid. Een verschil wat anders ten koste gaat van de kwaliteit van brandveiligheid
 • De afspraken bij verbouw / nieuwbouw worden duidelijk vastgelegd.

Wat wordt er in het Beleidsplan / masterplan uitgewerkt?

 

Organisatorisch beleid

 • Inleiding    
 • Vergunningen 
 • Overige brandveiligheidsdocumenten    
 • Certificaten en onderhoudsdocumenten
 • Onderhoudscontracten
 • Onderhoud apparatuur    
 • Opslag goederen
 • Vluchtroutes  
 • Brandvertragende materialen     
 • “In geval van brand”        
 • Verbouw en nieuwbouw
 • Tijdelijke voorzieningen en werkzaamheden  
 • Nieuwe gebruikers     

Documentatie beheer

 • Inleiding
 • Bouwkundig
 • Installatietechnisch
 • Organisatorisch
 • Logboek Brandveilig Gebruik

Kwaliteitsborging

Afspraken met huurders/verhuurders

 

Omschrijving bouwkundige voorzieningen   

 • Bouwkundige voorzieningen       
 • Brandcompartimenten    
 • Sub brandcompartimenten
 • Beschermd subbrandcompartiment
 • Route voor het vluchten (vluchtroute, beschermde route, beschermde vluchtroute, extra beschermde vluchtroute en veiligheidsvluchtroute) 
 • Rookscheidingen 
 • Schachten
 • Branddoorslag en brandoverslag
 • Verbouw en nieuwbouw 
 • Tussentijdse oplossingen 

Installatietechnische voorzieningen  

 • Inleiding    
 • Brandmeldinstallatie
 • Ontruimingalarminstallatie
 • Sturingen (brandveiligheidsinstallaties)  
 • Noodverlichting
 • Transparantverlichting
 • Luchtbehandeling
 • Liften
 • Blusmiddelen
 • Droge blusleidingen