Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Privacybeleid

Het privacybeleid van Brafon

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Brafon Brandveiligheidsmanagement (hierna genoemd Brafon) verwerkt van haar klanten.
Indien u een seminar volgt en/of een bestelling plaatst bij Brafon, of om een andere reden persoonsgegevens aan Brafon verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Brafon Brandveiligheidsmanagement, Simon Stevinweg 27, 6827 BS, Arnhem, 088-0088383
Mocht u vragen hebben over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met info@brafon.nl, onder vermelding van “Privacybeleid Brafon.”

 

2. Welke gegevens verwerkt Brafon en voor welk doel
Om de dienstverlening van Brafon optimaal te laten verlopen, zijn enkele persoonsgegevens noodzakelijk:

2.1. Welke gegevens  
In het kader van alle bestellingen en alle verzorgde opleidingen door Brafon worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam cursist, geboortedatum, geslacht
b) Adresgegevens en eventueel postadres
c) Telefoonnummer, e-mailadres 

2.2 Wanneer en waarom verzamelt Brafon persoonsgegevens?
Brafon verzamelt uw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verzorgen. Dit doet Brafon om de verschillende diensten te optimaliseren. 

2.2.1 Administratie
Het volgen van een seminar of webinar van Brafon kan alleen wanneer Brafon persoonlijke gegevens ontvangt. Brafon  moet immers weten wie wanneer bij welke seminar wil deelnemen en wil hierover ook met u als deelnemer communiceren. Daarom verzamelt Brafon persoonlijke gegevens. De gegevens worden verzameld per:
a) inschrijfformulier op de website
b) kunt u per e-mail opgeven
c) telefonisch doorgeven

2.2.2 Bestellingen
Daarnaast worden uw gegevens ook gebruikt wanneer u een bestelling plaatst voor een van de Brafon producten, zoals de whitepaper over brandveiligheid. Een naam (al dan niet geanonimiseerd) en werkend e-mailadres zijn hier altijd vereist.

2.3. Verwerking van gegevens
Brafon verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a)   Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over uw seminar inschrijving of bestelling. U ontvangt van Brafon altijd bevestiging van uw inschrijving of bestelling. Tijdens de cursus kan er met u worden gecommuniceerd over acute zaken

b)   Uw geboortedatum wordt gebruikt om bij een seminar waaraan een examen zit u te kunnen legitimeren en voor beschrijving op het diploma. U hoeft niet altijd een geboortedatum op te geven voor andere cursussen. Dit varieert dus per cursus.

c)   Brafon gebruikt uw naam, geslacht en e-mailadres om u in onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over cursussen en nieuwswaardige artikelen op de hoogte te houden. De nieuwsbrief is door uw geslacht en achternaam persoonlijk geadresseerd.

2.4. Tijd van bewaring
De gegevens welke Brafon gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief houdt Brafon net zo lang in het systeem, tot het moment dat u hiervoor bezwaar maakt. Brafon maakt onderscheid in het bewaren van verschillende gegevens. Zie hiervoor punt 4.

2.5. Niet afstaan van gegevens
Indien u er voor kiest om geen persoonlijke gegevens te willen afgeven, kan Brafon geen certificaat van deelname (na afloop van een cursus) aan u verstrekken. Het anoniem volgen van een cursus zou kunnen, mits Brafon de bedrijfsgegevens van u ontvangt waarmee Brafon kunnen communiceren. Brafon heeft immers te allen tijde contactgegevens nodig voor het verzenden van bevestigingen en facturen.

2.6 Opslaan van gegevens
Alle gegevens worden online via een beveiligde omgeving opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen te bereiken door middel van verschillende wachtwoorden achter elkaar te moeten opgeven.

2.7 Ontvangst van gegevens
Vanaf 25 mei 2018 zal de webisite van Brafon worden voorzien van een SSL-certificaat. Dit betekent een veilige omgeving om uw gegevens in achter te laten.
 

3. Wie is ontvanger van uw gegevens
Medewerkers van Brafon Opleidingen (onderdeel van Brafon ) kunnen de gegevens verwerken in het  datasysteem. Deze gegevens blijven voor altijd in het systeem staan.

3.1   Externen van Brafon
Om uw cursusdeelname zo goed en simpel mogelijk te laten verlopen, verwerkt Brafon regelmatig persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Het kan echter voorkomen dat u als cursist ook een examen aflegt, in dat geval kan het voorkomen dat Brafon verschillende persoonlijke gegevens moet doorgeven.

3.1.2. Exameninstanties
Het afleggen van een examen (na afloop van bepaalde cursussen) is een strikt persoonlijke handeling. Het is dan ook verplicht om bij aanvang van een examen u zich te legitimeren. Wanneer Brafon alle administratie rondom een cursus op locatie regelt, moet Brafon beschikken over alle persoonlijke gegevens, zoals geslacht, initialen en geboortedatum. Deze gegevens worden doorgegeven aan exameninstanties zoals CertoPlan, ISAC, CITO of Examenbureau Installatietechniek.

 

3.1.3. Mailingprogramma
Om u in de toekomst ook zo goed mogelijk te kunnen voorzien van de laatste ontwikkelingen, nieuwswaardige feiten of aanbiedingen, gebruikt Brafon een extern mailprogramma. Uw mailadres, achternaam en uw geslacht (voor de aanhef) wordt gebruikt voor het verzenden van onze wekelijkse nieuwsbrief via ons mailprogramma Your Mailinglist Provider.

3.2 Subverwerkersovereenkomst
Brafon heeft met de externe partijen een subverwerkingsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat duidelijk vermeld dat externe partijen / dataverwerkers niets met deze doorgestuurde gegevens van Brafon mogen doen en deze strikt persoonlijk verwerkt dienen te worden.
 

4. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
Uw persoonlijke gegevens blijven in het systeem van Brafon staan om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Hier kunt u als relatie van Brafon veel voordeel uit halen. Deze gegevens worden door Brafon dan om verschillende redenen bewaard.

4.1 Cursusadministratie
Voor de volledigheid behoudt Brafon altijd de gegevens na het volgen van een cursus:
Dit doet Brafon om u in de toekomst ook te kunnen voorzien van informatie. Regelmatig wordt Brafon benaderd met de vraag wanneer iemand een cursus heeft gevolg. Met de gegevens welke dan in het systeem staan kan er een juist antwoord worden verstrekt en kunt u dan verder. Hierdoor kan het opvragen van een eventueel diploma ook via een soepelere weg verlopen. De gegevens die bewaard blijven zijn:

  • Naam
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Mailadres

4.1.1 Nieuwsbrieven
Brafon gebruikt uw gegevens om u te allen tijde te kunnen voorzien van de laatste nieuwtjes en aanbiedingen. U kunt deze berichten ontvangen totdat u zich via de uitschrijflink, welke altijd onderaan de nieuwsbrief staat, uitschrijft. Tevens kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor elke vorm van gegevens verwerking door schriftelijk een verzoek tot uitschrijving in te zenden. Wilt u uw gegevens compleet laten anonimiseren, dan is dit ook mogelijk (zie punt 5.2.1) Brafon zal uw verzoek altijd in behandeling nemen.
 

5. Recht op inzage, rectificatie of wissen van gegevens
Indien uw gegevens incorrect zijn en gewijzigd moeten, of wanneer u inzage in uw gegevens wil, dan is dit natuurlijk altijd mogelijk. Tevens is het mogelijk om uw persoonlijke gegevens te anonimiseren.

5.1  Inzage
Indien u inzage wil in onze gegevens dan is dit altijd mogelijk. Tevens kan Brafon op ieder moment een aanpassing doen in het systeem wat betreft uw persoonsgegevens. Het wissen van gegevens is in het systeem momenteel niet mogelijk. Brafon kan uw gegevens wel anonimiseren. Mocht u uw gegevens opvragen, dan kan Brafon dit in een overzichtelijke tabel overhandigen.

5.2  Rectificatie of wissen
Mocht u uw toestemming intrekken om uw persoonsgegevens te gebruiken, dan is dat mogelijk. Dit zal dan wel schriftelijk (per post of per e-mail) kenbaar gemaakt moeten worden. Vanaf het moment dat uw bezwaar is binnengekomen zal Brafon uw verzoek opvolgen en wordt dit verzoek binnen 24 opgevolgd.

5.2.1 Anonimiseren van uw gegevens
Naar aanleiding van uw verzoek om uw gegevens te wijzigen, kan Brafon overgaan tot het anonimiseren van uw persoonsgegevens. Daardoor kan Brafon bijvoorbeeld wel op bedrijf blijven zoeken, maar bent u als persoon anoniem.

5.3 Klachten over gebruik van persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met Brafon opnemen. Mocht u hierna alsnog ontevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegeven

Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Tesmo
Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top