Significante stijging brandveiligheid bij
woningcorporatie Leystromen

 

RIJEN / ARNHEM – Het brandveiligheidsbeleid dat woningcorporatie Leystromen vorig jaar is gestart, begint zijn vruchten af te werpen. Leystromen heeft een speciale ‘brandveiligheidsmanager’ ingehuurd die zich volledig richt op de brandveiligheid van de 9.500 woningen die Leystromen beheert. Sinds de start in de zomer van 2015 is de brandveiligheid voor een groot aantal complexen sterk gestegen. In de loop van dit en het komende jaar zal dit voor alle complexen zo zijn. En daar profiteren huurders, Leystromen en andere belanghebbenden van.

Brandveiligheid hoog op de agenda

Brandveiligheid is al lange tijd een belangrijk onderwerp op de agenda van Leystromen. Ouderen bijvoorbeeld blijven steeds langer zelfstandig wonen. Leystromen vindt het vanzelfsprekend dat zij dat ook veilig kunnen doen. Met de inzet van de brandveiligheidsmanager is de brandveiligheid in woningen aanzienlijk gestegen. De eerste prioriteit voor Leystromen was het ontwikkelen en vaststellen van het brandveiligheidsbeleid. Daarna bezochten medewerkers van Leystromen een groot aantal complexen om te controleren of deze voldeden aan het vastgestelde brandveiligheidsniveau. Complexen waar dat niet het geval is worden dit jaar en volgend jaar aangepakt en naar het gewenste brandveiligheidsniveau gebracht. 

Jan Sluiter, teammanager techniek en onderhoud van Leystromen: “Leystromen vindt het heel vanzelfsprekend om op deze manier aandacht te hebben voor een prettige en veilige woonomgeving. Dat is toch waar wij als corporatie voor bestaan! En dat onze ervaring aanleiding voor andere woningcorporaties is om ook op deze manier te werken, juichen wij van harte toe!”

De voordelen van een brandveiligheidsmanager

Brandveiligheid is een complex ‘onderwerp’ waarbij mensen, techniek, regels, financiën en (soms) schijnbaar tegenstrijdige belangen een rol spelen. Daarom biedt Brafon Brandveiligheidsmanagement een brandveiligheidsmanager aan. Deze brandveiligheidsmanager is de centrale contactpersoon en zorgt ervoor dat de processen op gebied van brandveiligheid efficiënt en (kosten)effectief worden uitgevoerd. Brafon-directeur Pieter van Hoorn legt de voordelen van een brandveiligheidsmanager uit. “De brandveiligheidsmanager bepaalt samen met de opdrachtgever het vereiste en het gewenste brandveiligheidsniveau, vertaalt dit naar de praktijk, voert dit uit met alle betrokken partijen en controleert of het eindresultaat voldoet aan de gestelde eisen. De brandveiligheidsmanager zorgt er zo voor dat Leystromen proactief met brandveiligheid bezig is.”

Unieke inzet

Leystromen heeft met het inzetten van een brandveilgheidsmanager een unieke stap gezet in Nederland. Vorig jaar is de samenwerking van start gegaan. Enkele woningcorporaties hebben naar aanleiding van de samenwerking tussen Leystromen en Brafon het voorbeeld gevolgd. Leystromen en Brafon zijn daarmee toonaangevend geweest met betrekking tot de aanpak van brandveiligheid bij woningcorporaties.

 

Brafon & Leystromen

 

Relatie: Leystromen

Start project: 2015

Realisatie project: Doorlopend

Doelgroep: Woningcorporatie

Contactpersoon Brafon: Bart Veenstra