Strategisch Brandveiligheidsevent Maatschappelijk Vastgoed

Hét kennisevent om nieuwe brandveiligheidskennis(sen) op te doen

 

Op dinsdag 4 juni organiseert Brafon Brandveiligheidsmanagement het Strategisch Brandveiligheidsevent Maatschappelijk Vastgoed.
Een ideaal moment voor u als eindverantwoordelijke van uw vastgoed om mede-beslissers te ontmoeten en samen met hen te sparren over een juist beleidsplan brandveiligheid!

Het thema Maatschappelijk Vastgoed staat tijdens deze dag centraal.
 

Aankomend Besluit Bouwwerken Leefomgeving heeft impact

Wanneer u momenteel een beleidsplan schrijft voor uw organisatie, dan is dat beleid afgestemd op de huidige wetgeving. Investeringen die u in dat geval nu maakt, zijn binnenkort achterhaald. Het levert u daardoor zelfs extra kosten op. Brafon laat u tijdens het Strategisch Event al kennis maken met de nieuwe regelgeving, waardoor u goed voorbereid bent op de toekomst. U kunt daardoor veel geld besparen, door nu geen onnodige kosten te maken.

"Kunnen we volmondig ja zeggen op de vraag of alle 200 adressen brandveilig zijn?"

U wordt tijdens het ochtenddeel meegenomen door herkenbare praktijkvoorbeelden. Vastgoedmanager Remco van Bergen van de Limburgse- en Brabantse zorginstelling Stichting Koraal neemt u mee langs actuele situaties en zal vertellen hoe Koraal hun grote vastgoed portefeuille van 200 adressenheeft ingericht op brandveiligheid.


Van Bergen: “Als we onszelf de vraag stellen of al onze panden voldoen aan de wetgeving op het gebied van brandveiligheid, kunnen we dan volmondig 'ja' zeggen? Ieder incident (gelukkig steeds klein) doet de relevantie van deze vraag (en het antwoord) toenemen. We hebben ruim 200 adressen in ons vastgoedbestand, maar we willen zicht hebben op de haalbaarheid van het beleid. Hoe zorg je ervoor dat je achteraf niet verrast wordt? Beleid is één, maar daarna komt de uitvoering en het onderhouden.”

 

Netwerklunch en Netwerkborrel; Ga de interactie aan

De netwerklunch is een ideaal moment om in een wat informelere setting met elkaar te sparren over prangende vraagstukken die binnen uw organisatie spelen. U kunt deze vraagstukken van te voren aan ons aanleveren, maar ook op de dag zelf kunnen de stellingen nog worden aangeleverd. Wellicht dat de plenaire sessie van Koraal u heeft geïnspireerd voor een prikkelende stelling. Aan het eind van de middag sluiten we graag gezamenlijk met een netwerkborrel af. 
 

Kennissessies

Na de plenaire bijeenkomst kunt u zich verdiepen in verschillende onderwerpen. Bezoek maximaal drie 'kennissessies' die ingaan op actuele vraagstukken voor uw brandveiligheidsbeleid. Samen met de sessieleider kunt u sparren met elkaar hoe het beleid voor uw organisatie kan worden ingedeeld. U kunt kiezen uit vier verschillende sessies:


Sessie 1:
Het passende brandveiligheidsniveau tegen voorspelbare kosten realiseren

Investeringen t.b.v. de brandveiligheid worden vaak als kosten gezien. Als deze 'kosten' vanuit een doordacht beleid worden uitgevoerd, zullen deze uitgaven meer als investeringen ervaren worden. U wordt tijdens deze sessie meegenomen in het op een juiste manier afstemmen van brandveiligheidsmaatregelen op de aanwezige risico's binnen uw organisatie. Wat zijn de minimale wettelijke normen voor onderhoud en beheer van uw vastgoed en hoe voorkomt u juist  ongewenste bovenwettelijke (brandveiligheid)maatregelen, wat uiteraard onnodige kosten met zich meebrengt?


Sessie 2:
Uw vastgoed opdelen in risicocategorieën

Bent u zich ervan bewust dat uw vastgoed niet hetzelfde risicoprofiel heeft? En als u dat besef heeft, heeft u dan de (brand)veiligheidsmaatregelen ook op elk gebouw afzonderlijk afgestemd?  Brandveiligheidsmaatregelen, en specifiek de bouwkundige- en installatietechnische maatregelen, kunnen vaak beter afgestemd worden op de risico's van vastgoed. Vaak worden onbewust bovenwettelijke maatregelen getroffen in vastgoed met een laag risicoprofiel en juist te weinig in vastgoed met een hoog risicoprofiel. Daardoor loopt u ongewild een risico en heeft u uw terugkomende kosten niet goed afgestemd op de gewenste situatie. 


Sessie 3: 
De voordelen van een doordacht brandveiligheidsontwerp bij nieuwbouw, verbouw en/of renovatie

Ieder gebouw is uniek door o.a. het verschil in risico’s, organisatie, gebruik en gebouwindeling. De inhoud van het Bouwbesluit is hier niet op ingericht. Vanuit de steeds meer terugtredende overheid wordt het ook sterk gestimuleerd om verder te denken dan de standaard bouwbesluitregels en vooral maatwerk te leveren. Door middel van een doordacht ontwerp kunt u operationele kosten besparen! Een voorbeeld hiervan is dat bij een nieuwbouwproject een eenmalige investering in de bouwkundige brandveiligheid (compartimentering) een jaarlijks terugkerende besparing op de personele bezetting kan opleveren.


Sessie 4:
Strategische Brandveiligheid: de onmisbaarheid van een Beleidsplan

Om brandveiligheidsmaatregelen goed op de organisatie af te stemmen zal er eerst een strategische analyse plaats moeten vinden. Hier begint de risicobenadering: welke risico’s loopt de organisatie, wat zijn geaccepteerde risico’s en welke risico’s moeten vermeden worden? Vanuit de top van de organisatie zullen hierover richtlijnen gegeven moeten worden die naar beleid vertaald moeten worden. Dit wordt vervolgens beschreven in daadwerkelijke brandveiligheidsmaatregelen en processen om dit geborgd te krijgen. In deze strategische analyse kan vanuit de risicobenadering ook al nagedacht worden hoe de brandveiligheidsmaatregelen afgestemd worden op het primaire proces en welke maatregelen (bouwkundig, installatietechnisch of organisatorisch) vanuit kostenoverweging de nadruk zullen krijgen. 


 

 

Strategisch Brandveiligheidsevent Maatschappelijk Vastgoed​

Dinsdag 4 juni 2019

Fletcher Doorwerth

 

Dagindeling dinsdag 4 juni

09:00 uur Inloop             
09:30 uur Plenaire sessie 
11:00 uur Pauze              
11:15 uur Sessiekeuze 1 
12:30 uur Netwerklunch
13:30 uur Sessiekeuze 2
14:30 uur Sessiekeuze 3
15:30 uur Netwerkborrel

 

Deelnamekosten voor dit exclusieve event: €125,-
         

 

Stel uw deelname zeker!