Brandveiligheidsmanagement

Bel met Brafon: 088 - 008 83 45

Sprinkerinstallatie verplichten in parkeergarages onder hoogbouw

17-06-2021 |

Sprinkerinstallatie verplichten in parkeergarages onder hoogbouw


Een sprinklerinstallatie moet vanaf 2022 naar verwachting verplicht worden aangebracht bij nieuw te bouwen parkeergarages onder hoge gebouwen waarin geslapen wordt. Die verplichting wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opnemen in het nog te introduceren Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd om een inhoudelijke onderbouwing voor de eis op te stellen en heeft hiervoor een rapport beschikbaar gesteld.
 

Het onderzoek van het IFV toont aan dat een automatische blusinstallatie een betere manier is om de brandveiligheidsrisico’s te bestrijden dan door middel van het toepassen van een uitbrandscenario en/of het toepassen van brandventilatie met een verbeterde brandweerinzet.
 

Verminderde kans op slachtoffers

Beide genoemde alternatieven verhogen namelijk het risico op een langdurige thermische belasting van de constructie van een parkeergarage en daarmee het risico op branddoorslag, bezwijken van (draag)constructies en mogelijke slachtoffers. Rookverspreiding belemmert slapende personen en voor minder zelfredzame personen zijn er extra risico’s aanwezig. Ook concludeert het IFV dat de kans op een snelle bestrijding van een brand in een parkeergarage sterk afneemt.

Met de inzet van een automatische blusinstallatie worden bovenstaande risico’s sterk beperkt. In een 45-pagina tellend onderzoeksrapport gaat het IFV inhoudelijk in op alle risico’s.

 

Fire Safety Engineering

Een sprinklerinstallatie draagt bij aan de veiligheid binnen gebouwen. In een groot aantal gevallen maakt dit onderdeel uit van een risicogericht brandveiligheidsconcept. In de opleiding ‘FSE in 1 dag’ krijgt u een volledig beeld van risicogericht denken en inzicht in oplossingsrichtingen. Fire Safety Engineering zit ook verankerd in de visie van Brafon. Bij het opstellen van onder andere beleidsplannen neemt Brafon altijd deze benadering tot zich en stemt het de te nemen voorzieningen af op de risico’s, zoals aanwezig in het betrokken vastgoed.

 

 

Lees het volledige rapport

Wilt u het volledige rapport van het IFV lezen, dan kunt u  het volledige rapport via deze link terugvinden.

Contact

Direct contact met Brafon

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Brafon: 088 0088345

E-mail info@brafon.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Tesmo en Obex
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top